Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra årstider

Skapad 2020-09-15 15:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 1 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vi kommer under året i åk 1 arbeta med våra årstider.

Innehåll

I arbetet med årstiderna kommer du att lära dig:

 • Våra fyra årstider och vad som är speciellt för dem. 
 • Årets månader och vilka månader som tillhör vilken årstid. 
 • Berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna. 
 • Namnge några vanliga växter (träd, blommor) i din närmiljö.
 • Namnge några vanliga djur i din närmiljö. 
 • Sortera djur och växter efter egenskaper. 
 • Att skriva faktatexter.
 • Skapa olika bilduppgifter med hjälp av olika tekniker. 

 

Såhär gör vi:

 • Vi gör enkla observationer under varje årstid i  vår närmiljö, i liten grupp och helklass. 
 • Vi tittar på film för att lära oss mer om årstiderna, djur och natur. 
 • Samtalar om de olika årstiderna och efter hand fyller på vår "4-fältsblad" (=faktablad om årstiderna). 
 • Arbetar i vår "Årstidsbok". 
 • Sjunger sånger/ ramsor för att lära oss om månaderna. 
 • Vi skapar naturrutor i närområdet, där vi undersöker vad som finns där under de olika årstiderna. Med hjälp av floror/ djurböcker namnger vi växter och djur i vår skolskog. 
 • Väljer ut ett träd som vi följer under året. 
 • Vi skriver faktatexter om varje årstid med hjälp av vår "4-fältsblad". 
 • Arbetar med olika bilduppgifter. 

Vi visar vad vi lärt oss, genom att: 

 • Skriva olika texter.
 • Samtala om årstider, djur och natur. 
 • Deltar och är aktiv vid observationer och undersökningar i skogen. 
 • Tar reda på vad olika djur och växter heter och hur de kan sorteras. 
 • Arbeta i vår "Årstidsbok". 
 • Skapa olika bilduppgifter med olika tekniker. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: