Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lenas Barnkonventionen

Skapad 2020-09-15 16:00 i Unikum - Administratörer
Förskola
Kollegialt lärande utifrån barnkonventionen

Innehåll

Nationellt mål:
Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen.Lpfö-18

Syfte: 

Under höstterminen 20....

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: