Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-20 Hkk Miljö och livsstil, åk 7, Ksa "Ej avslutad"

Skapad 2020-09-15 16:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

Innehåll

Miljö och livsstil

Mål för elev

Du ska kunna föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Innehåll

Förvaring och hållbarhet av livsmedel och råvaror, kopplat till hållbar utveckling och privatekonomi. Skillnad på bäst-före-datum och sista förbrukningsdag.
Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Genomförande

Under en termin i åk 7

Bedömning

Arbeta med och svarat på frågorna i häftet.
Skriftligt skriftligt prov.

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att:
- värdera val och handling i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap: Miljö och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
HÅLLBAR UTVECKLING föra …….. kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.”
EXEMPEL: Jag har viss kunskap om vad hållbar konsumtion är. Jag känner och kan ge några enkla förklaringar till avfallstrappan. Jag känner till några av de vanligast förekommande miljösymbolerna och vad de innebär. Jag har viss kunskap om hur man tvättar miljövänligt. enkla och till viss del underbyggda resonemang
EXEMPEL: Jag har relativt god kunskap om vad hållbar konsumtion är. Jag kan redogöra och resonera kring stegen i avfallstrappan. Jag har relativt god kunskap om de vanligast förekommande miljösymbolerna och vad de innebär. Jag har relativt goda kunskap om hur man tvättar miljövänligt och kan före relativt väl underbyggda resonemang om hur tvättprocessen påverkar miljön. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
EXEMPEL: Jag har god kunskap om vad hållbar konsumtion är. Jag kan redogöra och resonera i flera led kring stegen i avfallstrappan. Jag har god kunskap om de vanligast förekommande miljösymbolerna och vad de innebär. Jag har god kunskap om hur man tvättar miljövänligt och kan före väl underbyggda resonemang om hur tvättprocessen påverkar miljön välutvecklade och väl underbyggda resonomang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: