👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosor

Skapad 2020-09-15 16:16 i 223151 Förskolan Sjöberget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Mallen är framtagen som stöd för ert pedagogiska arbete. Den beskriver hur en lärlogg kan utformas, vad den bör innehålla för att vara underlag för er pedagogiska dokumentation av undervisningen. Den innehåller även reflektionsfrågor som kan användas i arbetslaget.

Innehåll

Beskrivning 

En lärlogg motsvarar den löpande dokumentation som ni gör av den undervisning som pågår i gruppen. Lärloggarna kan vara individuella, det vill säga beskriva enskilda barns görande, eller riktade för en grupp barn.

För att lärloggarna ska vara ett kvalitativt underlag som för arbetet framåt, bör de innehålla beskrivningar av följande frågor.

Vad har vi gjort? Vad har barnen fått vara med om/uppleva?under just detta undervisningstillfälle.

Vi bestämde oss för att ta en spontan promenad. Syftet var att visa Emeli och de nya barnen runt i vår närmiljö

Varför valde vi att göra den här aktiviteten? 

Vi kände att det var bra att gå alla tillsammans, En bra början på denna termin. Vi ville se hur det såg ut ner vid Vinterviken efter de hade gjort ordning där nere.

Hur hänger lärloggen ihop med planeringen den är kopplad till? 

Vad såg vi hände?

 Barnen gör... barnen säger... Vi upptäckte gemensamt hur fint det var där nere vid vattnet, och sen såg vi massor av solrosor som var planterade vid kanten av stranden. Vi tittar tillsammans och ser hur fint det är, många uttrycker att blommorna är fina och långa. några vill att vi ska dokumentera blommorna. 

 

 

Kopiera över ovanstående frågor till den lärlogg du håller på att skapa och använd dem som stöd.

När du skapar en lärlogg, koppla alltid den till den planering den hänger ihop med.

Välj passande etikett. Etiketterna sorterar materialet vilket underlättar vid utvärdering.

Publicera antingen för hela gruppen, enskilda barn eller bara för personal.

 

På arbetslagets reflektionstillfälle kan ni använda er av följande frågor för att reflektera över de skapade lärloggarna. Detta gör ni under rubriken Reflektion (bara för arbetslaget). Kopiera frågorna och klistra in de i rutan.

 

Hur har förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?

Vad var framgångsrikt?

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

Hur utmanar vi barnen vidare?