Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo i naturen

Skapad 2020-09-15 16:25 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

1. Undervisningsplanering 

 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor 

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förmåga att bygga , skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • förståelse för naturvetenskap samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Syftet med vår lärvän Ute-ugo är att barnen ska få möjlighet att möta miljön utomhus men även öva på sådan teknik som finns under vardagen som oftast glöms bort. Syftet är ge barnen ett nytt perspektiv på hur naturen och vi människor påverkar varandra. Vid varje  tillfälle barnen ska känna sig trygga att delta i undervisningen och känna delaktighet utifrån deras egna förmåga.
 •  
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot )

Undervisningen ska ske genom olika planerade Aktiviteter både inomhus och utomhus. .Barnen ska delas In i flera undervisningsgrupper och ha teknik som även finns i vardagen. 

 •   
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 •  
 • Reflektionen ska ske genom bilder och videon som ska skrivas ut och/ eller visas för barnen .Bilderna ska placeras på vägg och golv där barnen ska få möjlighet att reflektera. Det är viktigt att se barnens kroppsspråk och sätta ord på detta som pedagog.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för barnen på Smörblomman i mindre grupper av Preety.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation )

Arbetslagen ska vara ansvarig för att  uppmuntra och väcka barnens intresse för naturvetenskap. Preety ansvarar för planering, genomförande och reflektion.

 

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) 

Målet med undervisningen är att varje barn ska närma sig i naturen samt ska kunna använda teknik utav olika material och redskap i vardagen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: