Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and Punishment

Skapad 2020-09-15 16:31 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F Engelska
Med utgångspunkt från kapitlet Crime and Punishment i Wings lägger vi fokus på lag och ordning i fiktion och verklighet. Vi bekantar oss med en rad olika ord och uttryck som rör lag och ordning och kommer att läsa och lyssna till texter, se filmklipp, skriva, diskutera och argumentera.

Innehåll

Crime and Punishment

 

Med utgångspunkt från kapitlet Crime and Punishment i Wings lägger vi fokus på lag och ordning i fiktion och verklighet. Vi bekantar oss med en rad olika ord och uttryck som rör lag och ordning och kommer att läsa och lyssna till texter, se filmklipp, skriva, diskutera och argumentera.

 

Det här ska du utveckla

 

-    förstå och tolka innehållet i talad engelska och i text

-    formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-    använda språkliga strategier för att förstå och för att göra dig förstådd

-    anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Det här ska du arbeta med

 

Lyssna, läsa

-    läsa och lyssna till olika texter inom temat

-    se/lyssna till filmklipp

-    muntliga och skriftliga instruktioner

-    söka, välja och värdera texter och talat språk från olika medier

 

Tala, skriva och samtala

-    muntlig presentation

-    skriva argumenterande text om ett debattämne

-    olika former utav samtal och diskussioner

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

-    läsa, förstå och diskutera utvalda texter ur Section 1 Crime and Punishment

-    arbeta med ord och uttryck kopplade till temat och uppgifternas utformning

-    lyssna till och diskutera innehållet i olika ljud- och filmklipp

-    skriva en argumenterande text

-    göra en muntlig presentation om Famous Crime, Criminal, Law Enforcement Agency or Prison

-    genomgång av grammatiska moment passivkonstruktion och modala hjälpverb

 

Bedömning

 

-    hur väl du förstår innehåll både när du läser och lyssnar

-    din aktivitet under lektionstid, tex ditt deltagande i olika slags diskussioner och samtal

-    läs- och hörförståelse

-    hur väl du uttrycker dig skriftlig i den argumenterande texten

 

-    hur väl du uttrycker dig muntlig i din presentation 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: