Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 - Läsresan och Diamantjakten

Skapad 2020-09-15 17:28 i Uppsävjaskolan Uppsala
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska
När det gäller läsningen fortsätter vi att följa Asta, Bea och Cesar som skickar ut en nalle i världen. Vad de inte vet är att Beas mamma gömt en diamantring i nallen. Vi får i berättelsen följa med på Nalles spännande äventyr och barnens försök att få tillbaka nallen och mormors diamantring. I Läsresan kommer vi att läsa olika texttyper t ex berättande, beskrivande och instruerande texter. Vi kommer också att jobba med ordförståelse, grammatik och att skriva olika slags texter.

Innehåll

 

Detta kommer undervisningen bl.a. att innehålla:

 • läsa läsläxan i boken "Diamantjakten"
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • arbete med läsförståelse 
 • arbete med stavning
 • arbete med vokaler och konsonanter
 • arbete med textanalys
 • arbete med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb

 

Konkreta mål

Läsa

 • läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 • rätta dig själv vid läsning
 • koppla det lästa till egna erfarenheter
 • läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser (t.ex. spricka, skvätta, skrika, mönster, knastra)
 • uppfatta den s.k. röda tråden (början, mitten och slut)

 Skriva

 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med stor bokstav, punkt och frågetecken
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva läsligt för hand
 • skriva bokstäverna på rätt sätt (i förhållande till varandra och raden)
 • skriva texter med enkel handling (början, mitten och slut) - planera sitt skrivande med hjälp av en tankekarta
 • skriva olika texter (t.ex. faktatext, berättandetext, brev)
 • bearbeta texter på ett enkelt sätt utifrån respons

 Tala

 • lyssna på andra
 • berätta i grupp
 • förklara så att andra förstår
 • tala om vad du tycker och tänker
 • sammanfatta
 • ta muntliga instruktioner

 

Bedömning - så här visar du vad du har lärt dig:

Visa att du har läsförståelse när du läser högt genom att rätta dig själv, kan svara på frågor och återberätta. Skriva texter där bland annat röd tråd och skiljetecken finns med. Kunna stava vanlig förekommande ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska årkurs 2

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Förstå och tolka texter
Du kan med stöd förstå texter du läser. Du kan med stöd anpassa din läsning efter innehållet på texten du läser
Du kan med visst stöd förstå texter du läser. Du kan med visst stöd anpassa din läsning efter innehållet på texten du läser
Du visar att du förstår texter du läser. Du kan anpassa din läsning efter textens innehåll.
Bearbetning av egna texter på ett enkelt sätt.
Du kan med stöd bearbeta dina egna texter på ett enkelt sätt.
Du kan med visst stöd bearbeta dina egna texter på ett enkelt sätt.
Du kan bearbeta dina egna texter på ett enkelt sätt.
Kunna skriva läsligt.
Du behöver ofta tänka på hur du formar dina bokstäver för att du själv och andra ska kunna läsa det du skrivit.
Du behöver ibland tänka på hur du formar dina bokstäver för att du själv och andra ska kunna läsa det du skrivit.
Du klarar av att skriva läsligt så att du själv och andra kan läsa det du skrivit.
Kunna skriva i ett Worddokument på datorn
Du behöver stöd för att kunna skriva i ett Worddokument på datorn.
Du behöver visst stöd för att kunna skriva i ett Worddokument på datorn.
Du klarar att skriva i ett Worddokument på datorn.
Kunna använda stor/liten bokstav och skiljetecken på rätt ställe.
Du kan med stöd använda stor/liten bokstav och skiljetecken på rätt ställe.
Du kan med visst stöd använda stor/liten bokstav och skiljetecken på rätt ställe.
Du kan använda stor/liten bokstav och skiljetecken på rätt ställe.
Kunna stava enkla och vanligt förekommande ord.
Du kan med stöd stava enkla och vanligt förekommande ord.
Du kan med visst stöd stava enkla och vanligt förekommande ord.
Du kan stava enkla och vanligt förekommande ord.
Kunna lyssna på och återberätta det någon läser.
Du kan med stöd lyssna på och återberätta det någon läser.
Du kan med visst stöd lyssna på och återberätta det någon läser.
Du klara av att lyssna på och återberätta det någon läser.
Kunna skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning
Du kan med stöd skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning.
Du kan med visst stöd skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning.
Du klarar av att skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: