Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2020-09-15 17:08 i Lingenässkolan Kristianstad
Grovplanering för åk 3 i idrott
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Denna planering visar vad vi ska arbeta med under läsåret 20/21 i årskurs 3 i idrott & hälsa. Vi kommer arbeta med följande områden: Rörelse - Hälsa & livsstil - Friluftsliv & utevistelse

Innehåll

Rörelse:

Konkretiserade mål - Du ska kunna:

 • Behärska de grovmotoriska grundformer och använda de i olika sammanhang (Kasta, fånga, hoppa, springa, stödja, balansera, krypa, åla, hänga, klättra, rulla)
 • Delta i olika lekar och kunna följa reglerna
 • Kunna röra dig till olika rytmer och takter
 • Planera, genomföra och utvärdera en egen aktivitet
 • Följa regler och instruktioner

Arbetssätt – Vi kommer att:

 • Ha olika hinderbanor och aktiviteter för att träna på de olika grovmotoriska grundformerna
 • Genomföra olika lekar både inomhus och utomhus
 • Träna på olika rörelser och danser till musik
 • Ge utrymme för elevledda aktiviteter

_____________________________________________________________________

Hälsa & livsstil:

Konkretiserade mål - Du ska kunna:

 • Planera, genomföra och utvärdera en egen aktivitet
 • Förstå och använda viktiga begrepp som handlar om dina upplevelser kring olika aktiviteter
 • Delta i diskussioner

Arbetssätt – Vi kommer att:

 • Ge utrymme för elevledda aktiviteter
 • Ha samtal och diskussioner om dina upplevelser kring olika aktiviteter 

_____________________________________________________________________

Friluftsliv & utevistelse:

Konkretiserade mål - Du ska kunna: 

 • Veta dina rättigheter och skyldigheter enligt Allemansrätten
 • Orientera dig på skolgården med hjälp av en karta, samt veta enkla kartors uppbyggnad och dess symboler
 • Berätta vad man göra om man går vilse i skogen

Arbetssätt – Vi kommer att:   

 • Lära oss att hitta i närområdet
 • Orientera på skolgården
 • Träna kartkunskap och vad olika symboler betyder
 • Repetera vad Allemansrätten innebär

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 3

Otillräckliga kunskaper
På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rörelse
Behärska de grovmotoriska grundformer
Du kan med stöd genomföra alla grundmotoriska grundformer.
Du kan på egen hand genomföra de flesta grovmotoriska grundformer.
Du kan på egen hand genomföra alla grovmotoriska grundformer .
Rörelse
Kunna delta i enkla lekar inomhus
Du kan med stöd delta i enkla lekar inomhus.
Du kan på egen hand delta i enkla lekar inomhus.
Rörelse
Kunna röra sig och dansa till olika takter och rytmer i musik
Du kan med stöd röra dig och dansa till olika takter och rytmer i musik.
Du kan på ett enkelt sätt röra dig och dansa till olika takter och rytmer i musik.
Rörelse
Kunna följa regler och instruktioner
Du kan med stöd följa regler och instruktioner.
Du kan följa regler och instruktioner.
Rörelse/Hälsa & livsstil
Kunna planera, genomföra och utvärdera en aktivitet
Du kan med stöd planera, genomföra och utvärdera en aktivitet.
Du kan planera och genomföra en aktivitet samt göra en enkel utvärdering.
Du kan planera och genomföra en aktivitet samt göra en utvärdering som grundar sig i väl genomtänkta resonemang.
Hälsa & livsstil
Kunna förstå och använda viktiga begrepp i samtal/diskussioner
Du kan med stöd använda viktiga begrepp i samtal/diskussioner.
Du förstår viktiga begrepp och kan på ett enkelt sätt använda de i samtal/diskussioner.
Du förstår viktiga begrepp och kan på ett nyanserat sätt använda de i samtal/diskussioner.
Hälsa & livsstil
Kunna delta i samtal/diskussioner kring upplevelser av olika aktiviteter
Du kan med stöd delta i samtal/diskussioner kring upplevelser av olika aktiviteter.
Du kan på ett aktivt sätt delta i samtal/diskussioner kring upplevelser av olika aktiviteter.
Du kan på aktivt och nyanserat sätt delta i samtal/diskussioner
Friluftsliv & utevistelse
Kunna delta i enkla lekar i utemiljön
Du kan med stöd delta i enkla lekar i utemiljön.
Du kan delta i enkla lekar i utemiljön.
Friluftsliv & utevistelse
Kunna orientera sig i närmiljön med hjälp av en karta
Du kan med stöd orientera dig i närmiljön och använda en karta.
Du kan orientera i närmiljön och använda en karta.
Friluftsliv & utevistelse
Kunna berätta vad allemansrätten innebär
Du kan med stöd berätta om allemansrätten.
Du kan på egen hand berätta vad allemansrätten innebär.
Du kan på egen hand berätta vad allemansrätten innebär och använda den kunskapen i konkreta situationer i utemiljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: