Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, PULS Historia

Skapad 2020-09-15 17:23 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den tid som idag kallas för Vasatiden. Vi kommer att titta på hur Gustav Vasa beskrivs under olika tider av historien och vilka konsekvenser hans styre får för vårt land.
Grundskola 5 – 6 Historia
Under några veckor kommer du att få fördjupa dig i den tid som idag kallas för Vasatiden. Vi kommer att titta på hur Gustav Vasa beskrivs under olika tider av historien och vilka konsekvenser hans styre får för vårt land.

Innehåll

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • beskriva hur nationen Sverige växte fram och hur Sverige blev ett arvsrike.
 • beskriva på vilket sätt reformationen påverkat Sverige, då och nu.
 • ge exempel på hur Gustav Vasa framställts genom tiden och kritiskt granska källor.
 • berätta om viktiga personer som levde på Vasatiden och viktiga händelser.
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • använda historiska begrepp i dina beskrivningar, såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • beskriva hur nationen Sverige växte fram och hur Sverige blev ett arvsrike.
 • beskriva på vilket sätt reformationen påverkat Sverige, då och nu.
 • ge exempel på hur Gustav Vasa framställts genom tiden och kritiskt granska källor.
 • berätta om viktiga personer som levde på Vasatiden och viktiga händelser.
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • använda historiska begrepp i dina beskrivningar, såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

Undervisning

Vi kommer att utgå från läromedlet "PULS Historia".

Så här arbetar vi:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner där vi använder analysmodellen för att undersöka hur samhället förändrades/utvecklades.
 • Ser på film.
 • Läser fakta i böcker och på internet.
 • Diskuterar och reflekterar i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vasatiden

Behöver träna lite till
och/eller underlag saknas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på ett bra sätt i sina arbeten, vid studier av fakta och i sina resonemang.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: