Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på en bondgård: Ko, Tjur, Kalv

Skapad 2020-09-15 17:28 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen har visat intresse för våra bondgårdsdjur vi har till vår bondgård på avdelningen. Ett intresse som vi tar tillvara på och tillsammans undersöker.

Innehåll

Syfte/mål: 

Att tillsammans ta reda på vilka djur som ingår i familjen och vad dem heter (mamma, pappa, barn), vart djuren bor, vad de äter, vad de tycker om, hur de låter och vad vi människor får från djuren. 

 

Metod/Genomförande

 • Film- Bondens djur Kossan Karin och Bondgården del 11 (youtube) 
 • Fakta böcker - Arla "Kon" och Skånemejerier "Mjölkens väg"
 • Kreativt skapande- Kor av handavtryck och en större ko av kartong som ska vara till konkreta aktiviteter. 
 • Konkreta aktiviteter - mjölka en ko och konkret visat hur många liter en ko ger på en dag genom att samla mjölkpaket. 
 • Mind map - som blev ett bildcollage som sammanfattar det vi lärt oss av kon. 
 • Studiebesök - Önnestads lantbruksgymnasie  

 

Hur gör vi för att synliggöra lärandet? 

Vi har dokumenterat aktiviteterna genom

 • foto 
 • det vi skapat tillsammans så som pyssel, bildcollage och böcker 
 • diskussioner/samtala tillsammans med andra (barn-barn, barn-pedagog)
 • gjort föräldrar delaktiga genom lärlogg och dagliga samtala. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: