👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande 20/21

Skapad 2020-09-15 19:25 i Örtagårdens förskola Svedala
Pedagogisk planering för inskolning ht 2014
Förskola
Barnens inflytande över sin tid på förskolan är viktig att lyfta fram.

Innehåll

Var är vi?                                               

Salvia består av barn i åldrarna 3-5 år. Pedagogerna tar hänsyn till barnens tankar och önskemål i stor utsträckning. Barnen får möjlighet att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd under sin dag på förskolan. De vet var sakerna hör hemma på förskolan samt har några av dem, vid något tillfälle varit med och röstat. 

 

Vart ska vi?

Barnen ska ha varit med och röstat på förskolan för att få en inblick i de demokratiska principerna. De ska vara med om att majoriteten får bestämma och vad det innebär. 

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och vara delaktiga. 

Vi lägger stort fokus på inlärning av rutiner och regler som vi vill ha på vår avdelning. 

Trygghet i gruppen lägger också en grund för att alla känner sig delaktiga i gruppen. 

Vi vill att alla barn ska känna att de kan vara med och påverka olika val under sin tid på förskolan. 

Vi vill att barnen känner ansvar för sina handlingar och ett ansvar för vår miljö på förskolan, är rädda om våra saker på Salvia. 

Kärnämne:

koherens: att förstå sammanhang och orientera sig

kommunikation: att förstå och göra sig förstådd

Hur gör vi?

Genom att vi skapar trygghet i gruppen så vågar barnen göra sin röst hörd. 

Ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i både stor som liten grupp, tex leka lekar tillsammans. 

 Vi skapar samhörighet genom olika aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande.

Genom undervisning om inflytande samt genom att ge barnen inflytande så att de får se vad som händer, lär sig baren vad det är och lär sig att hantera inflytande. 

Barnen får vara med och rösta i olika situationer och se vad det innebär och därigenom få en förförståelse för demokratiska principer. 

 

 

Dokumentation:

Vad ska vi dokumentera?

När barnen visar att de är trygga och hur man agerar i de olika miljöerna.

När barnen gör egna aktiva val.

Lek som leder till inflytande och delaktighet.

När barnen förstår att de har inflytande och att de är delaktiga i sin vardag på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18