Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande 20/21

Skapad 2020-09-15 19:25 i Örtagårdens förskola Svedala
Pedagogisk planering för inskolning ht 2014
Förskola
Barnens inflytande över sin tid på förskolan är viktig att lyfta fram.

Innehåll

Var är vi?                                               

Salvia består av barn i åldrarna 3-5 år. Barnen delas in i olika undervisningsgruppen och vi tar hänsyn till barnens tankar och önskemål i stor utsträckning. 

Vårt syfte är att

 • vi vill få ihop så att alla kan känna delaktighet i vår grupp
 • skapa trygghet så att barnen kan och vill göra sin röst hörd
 • vi vill att alla barn ska känna att de kan vara med och påverka olika val under tiden på förskolan. 

Vart ska vi?

Alla barn ska trivas hos oss och göra framsteg hos oss utifrån sina förutsättningar och behov.

Alla vuxna ska lyssna på barnen och vara närvarande i barnens lek för att kunna stötta dem vid behov. 

Alla barn ska bli mottagna med respekt och värdighet. 

Vi ger barnen och gruppen förutsättningarna för att kunna utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, och genom lek skapa trygghet och samhörighet i gruppen. 

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och vara delaktiga. 

Vi lägger stort fokus på inlärning av rutiner och regler som vi vill ha på vår avdelning. 

Förmågor:

koherens: att förstå sammanhang och orientera sig

kommunikation: att förstå och göra sig förstådd

Hur gör vi?

Skapa en tydlig och inbjudande miljö med lockande utbud av material och aktiviteter och som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.

Ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i både stor som liten grupp. 

Leka olika rollekar i bestämda grupper. 

Vi skapar samhörighet genom olika aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande.

 

 

Dokumentation:

Vad ska vi dokumentera?

När barnen visar att de är trygga och hur man agerar i de olika miljöerna.

När barnen gör egna aktiva val.

Lek som leder till inflytande och delaktighet.

När barnen förstår att de har inflytande och att de är delaktiga i sin vardag på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: