Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20/21. TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING: Översiktsdiagnoser (Fyra räknesätten)

Skapad 2020-09-15 19:27 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 – 9 Matematik
Med hjälp av översiktsdiagnoserna görs en omfattande kartläggning av elevernas förståelse för de fyra räknesätten. I matrisen anges andelen rätt lösta uppgifter i %. I en del fall är procentsatserna avrundade.

Innehåll

Koppling till läroplanen

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.

Matriser

Ma

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Addition
Huvudräkning • Ensiffriga termer • Tvåsiffrig summa • Summan ≦18 Exempel 7+5 20 uppg.
Uppställning • En minnessiffra • Termer < 100 • Summa < 100 • Ingen tiotals övergång Exempel 73 12 + 5 uppg.
Uppställning • Två minnessiffror och en tiotalsövergång utan minnessiffra • Termer ≦ 1 000 • Summa ≧ 1 000 Exempel 374 837 + 5 uppg.
Huvudräkning • Tre ensiffriga termer • Första termen =1 • En- eller tvåsiffrig summa Exempel 1+6+2 20 uppg.
Subtraktion
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Huvudräkning • Tvåsiffrig första term, • ensiffrig andra term • Ensiffrig differens • Först termen ≦ 18 Exempel 13-8 20 uppg.
Uppställning • Ingen växling • Termer < 100 Exempel 76 23 - 5 uppg.
Uppställning • Två växlingar • Termer < 1 000 Exempel 366 177 - 5 uppg.
Huvudräkning • Tre termer, första termen 10, övriga termer ensiffriga • Ensiffrig differens Exempel 10 + 5 -1 5 uppg.
Huvudräkning • Fyra termer, första termen 10, övriga termer ensiffriga, tredje termen =1 • Ensiffrig differens Exempel 10 + 5 -1 - 8 15 uppg.
Multiplikation (I)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
• Ensiffriga faktorer • Tvåsiffrig produkt • Faktorerna ≦ 9 Exempel 8•7 20 uppg.
Uppställning • Ingen minnessiffra • En tvåsiffrig och en ensiffrig faktor • Tvåsiffrig produkt Exempel 13 • 3 5 uppg.
Uppställning • En minnessiffra och en tiotalsövergång utan minnessiffra • En tvåsiffrig och en ensiffrig faktor • Tresiffrig produkt • Faktorerna ≦ 9 Exempel 89 • 9 5 uppg.
Huvudräkning • Ensiffriga faktorer, ensiffrig term • Tiotalövergång i additionen • Faktorerna ≦ 9 Exempel 6•6 + 8 20 uppg.
Multiplikation (II)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Uppställning • Ingen minnessiffra • Två tvåsiffriga faktor • Tresiffrig produkt Exempel 33 22 • 4 uppg.
Uppställning • Minnessiffror • Två tvåsiffriga faktor • Fyrsiffrig produkt Exempel 48 99 • 4 uppg.
Division
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Huvudräkning • Tvåsiffrig täljer, ensiffrig nämnare • Kvoten är ett ensiffrigt heltal • Nämnare och kvot ≦ 9 Exempel 42/6 20 uppg.
Uppställning • Tvåsiffrig täljer, ensiffrig nämnare • Nämnare ≦ 9 • Ingen växling • Kvoten är ett tvåsiffrigt heltal Exempel 96/3 5 uppg.
Uppställning • Tresiffrig täljer, ensiffrig nämnare • Nämnare ≦ 9 • Två växlingar • Kvoten är ett tresiffrigt heltal Exempel 976/4 5 uppg.

ALLA

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

ADDITION

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
46 22 + 539 587 +

SUBTRAKTION

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
54 23 - 924 875 -

MULTIPLIKATION (I)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
31 3 • 56 9 •

MULTIPLIKATION (II)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
12 44 • 79 54 •

DIVISION

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
86/2 952/8
Ny aspekt
.......................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: