Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Rörelse Skogen/Ängen Ht20

Skapad 2020-09-15 20:38 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Vi vill få in mer lek och rörelse i barnens vardag, för att mycket forskning visar på att barn inte rör på sig lika mycket i dag, som barn gjorde förr. Detta kan vi göra genom att erbjuda barn lek och rörelsemiljöer där barnen utmanas att utföra olika rörelser som främjar barnets grovmotoriska utveckling.
Förskola
Rörelseglädje bidrar till att barnen får känna en gemenskap och samhörighet i gruppen.

Innehåll

Innehåll

 

Bakgrund : Kommunen har tre gemensamma utvecklingsområden, de tre fokus områden är ett språkutvecklande arbetssätt, hållbar utveckling och digitalisering.

På vår förskola har vi valt rörelse som är en del i det socialt hållbara arbetet.

Syfte :  Vi i förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar ett intresse för rörelse och får en förståelse för den och vilken betydelse rörelse har för vår hälsa och välbefinnande. 

Metod/ Genomförande Detta kommer vi att erbjuda barnen genom att tillsammans ha rörelse:Vi pedagoger erbjuder barnen olika lek och lärmiljöer, både inne och ute, där barnen får använda sin kropp i lek och rörelse. Vi uppmuntrar till olika aktiviteter, både planerade och oplanerade, som främjar barnens fysiska förmågor. Att vistas i skogen är den perfekta gymnastiksalen för att använda sin kropp  Vi har planerade rörelsesamlingar varje fredag då vi kommer arbeta med arbetsmaterialet bamsegympa, olika rörelsekort , rörelse ABC från bättrehälsa.nu , lyckohjulet , yoga,  dans stop..... men vi kommer även leka lekar som främjar samspelet och gemenskapen i barngruppen.
Vi är närvarande pedagoger som stöttar barnen i sin motoriska utveckling. Kulturskolan är med och arbetar med det hållbara arbetet genom att erbjuder 2ggr/ läsår att komma dit och jobba med deras värdegrundsarbete med barnen. I arbetet med kulturskolan får vi använda dans som ett rörelsemoment.

Dokumenation: Dokumentationen görs löpande i Unikum genom bilder, video och text.

Utvärdering och Uppföljning: Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt vid planeringar och annan reflektionstid. 

 

Mål för verksamheten:  Vi vill att alla barnen ska få känna rörelseglädje. Att det känns bra att tillsammans få röra och använda kroppen, både ute och inne. Att skapa en sund rutin och självklarhet att hitta viljan att röra på sig.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: