Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Årskurs 5 vårterminen 2021

Skapad 2020-09-15 20:30 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola F – 6 Slöjd
Först kommer du att få sy en "japansk påse" . Efter det en egen designad tygkasse i återbruksmaterial. Ett av redskapen du kommer använda dig av är symaskinen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Tänk på att veckoplaneringen kan variera beroende av hur långt vi hinner i de olika 

momenten. 

Kom ihåg att du alltid är välkommen till elevtiden om du behöver jobba i fatt . Det är också ett

bra tillfälle att träna på något moment du känner dig osäker på som t.ex. symaskinen. 

Vecka 3-4

Du kommer att få repetera dina tidigare erfarenheter/kunskaper i  hur du på ett säkert och ändamålsenligt sätt

använder symaskinen.

Du kommer också att repetera slöjdspecifika begrepp som är bra att kunna när man arbetar vid

symaskinen.

Vecka 5-7

Du kommer att få sy en "japanskpåse" . 

Sashiko är en sömnad som har stor betydelse i det japanska hantverksarvet som vi kommer att titta på.

Vecka 8

Introduktion till att sy en kasse i återbruksmaterial utifrån kvalitets- och miljöaspekter. Då vi också går igenom arbetsbeskrivningen.

Vecka 10

Pröva på att sy en applikation .

vecka 11

Nu börjar vi sy en tygkasse .Tänk på att det är viktigt att skriva några meningar om vad du har gjort på lektionen

för att kunna skriva en utvärdering av ditt arbete när du är klar med kassen.

 

När du är klar med tygkassen.

Om du inte har provat på att virka ska du göra det.

Har du redan virkat så kan du testa att sticka.

Du kan sy en kudde i lappteknik på symaskin.

Du får gärna komma med egna idéer utifrån de tekniker du tidigare 

har arbetat med. 

Material och deras egenskaper.

Under  arbetets gång kommer det att finnas tillfällen till att ta upp materialens ( ull, bomull, lin och  syntetmaterial) egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

 

Hur ska vi arbeta?

Japansk påse.

När du ska sy en "japansk påse" finns det arbetsbeskrivning att följa. Arbetsbeskrivningen finns också i Power presentation.

Du kommer att jobba med rät och avigsida på tyget, denna kunskap är viktig i det fortsatta arbetet i textilslöjd. Ett slöjdbegrepp som används ofta.

 

Tygkasse

Det finns en grundmall som du utgår ifrån men du väljer (formger) hur din kasse ska se ut. Du kommer sy i återbruksmaterial som finns på skolan,

med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. På din kasse ska du sy applikation (Vid ett lektionstillfälle kommer vi ägna åt att sy en applikation) en ficka och vad du själv önskar.

Det kommer att finnas konkreta uppsydda beskrivningar av de olika momenten att följa, du får nu träna på att följa beskrivningar.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 • Använda symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Skissa och formge din kasse.
 • Kunna motivera din val
 • Viktiga slöjdbegrepp som hör till arbetsområdet. Som till exempel rät och avig sida på tyget.
 • Följa en arbetsbeskrivning.
 • Skillnad på Ull, bomull och lin och något om deras egenskaper. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att göra en utvärdering efter varje färdigt slöjdförmål ska du

beskriva hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.

Läraren kommer också titta på hur du använder dig av symaskinen och att du tänker på 

säkerheten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris

Lärandematris SLÖJD åk 4-6

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Idéutveckling
Läraren utveckla idéer till arbetsuppgiften för att komma igång.
Jag kan i min idéutveckling använda tankekarta och/eller skissa enkla förslag till slöjdföremål.
Jag kan i min idéutveckling använda tankekarta och/eller skissa enkla förslag till slöjdföremål. Jag kan utveckla mina idéer med olika former.
Formgivning och framställning
Jag tar inga egna insiativ till att tillverka ett slöjdföremål.
Jag kan tillverka enkla slöjdföremål i olika material på ett ganska noggrant sätt utifrån arbetsinstruktioner med stöd.
Jag kan tillverka enkla slöjdföremål i olika material på ett noggrant sätt utifrån arbetsinstruktioner med resonemang.
Välja metod och motovera val
Jag tar inga egna initiativ till att välja arbetssätt och driva arbetet framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt så du driver ditt slöjdarbete framåt. Ge kan ge enkla motiveringar till dina val.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt och du driver ditt slöjdarbete framåt självständigt. Ge kan ger utvecklande motiveringar till dina val.
Miljösapekt
Jag tar material utan tanke på resurshushållningen.
När jag väljer material tänker jag på resurshushållningen.
När jag väljer material tänker jag på resurshushållningen och kan motivera mina val mot miljön.
Hantering av verktyg redskap och maskiner
Jag använder verktyg redskap och maskiner på icke tillfredsställt säkert sätt slöjdarbetet.
Jag kan använda verktyg redskap och maskiner på ett säkert sätt slöjdarbetet.
Jag kan använda verktyg redskap och maskiner på kontrollerat säkert sätt i slöjdarbetet.
Ge omdömen om sin arbetsprocess
Jag skriver inga utvärderingar med eller utan stöd.
Jag kan ge enkla förklaringar om hur jag har arbetet och hur det påverkat resultatet på slöjdföremålet och använda enkla slöjdbegrepp exempel såg, nål.
Jag kan ge utvecklande förklaringar om hur jag har arbetet och hur det har påverkat resultatet på slöjdföremålet och använda utvecklade slöjdbegrepp exempel kontursåg, brodernål.
Tolka
När jag beskriver ett slöjdföremål finns ingen koppling till symboler, färg, form och material.
Jag kan på ett enkla sätt förklara hur ett slöjdföremål se ut genom att använda mig av symboler, färg, form och material.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara hur ett slöjdföremål se ut genom att använda mig av symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: