Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sundbyskolan SO åk 1

Skapad 2020-09-15 20:31 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden i åk 1: -Barnkonventionen -Skola (klassråd, ämnen, trivselregler) -Trafik -Min familj -Kristendom -Vårt samhälle och närmiljö (samhällsfunktioner)

Innehåll

     Tidsplan

     

      Ht-20/VT-21

      

 

     Mål

     

      - Analysera - kunna beskriva och förklara ex. likheter och skillnader, för och nackdelar, orsaker och konsekvenser

- Reflektera - kunna fundera och samtala om olika frågor i våra arbetsområden

- Förstå begrepp - känna till och använda begrepp inom våra arbetsområden

 

Centralt innehåll

- Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt

- Livsfrågor med betydelse för eleven, t ex gott och ont, rätt och orätt

- Normer och regler i elevens livsmiljö, t ex i skolan och i sportsammanhang

- Grundläggande mänskliga rättigheter samt barnkonventionen

- Vårt samhälle

- Yrken i närområdet.

 

Arbetssätt

- Samtala i gruppen

- Läsa olika texter

- Lyssna på berättelser och information

- Titta på filmer och bilder

- Delta i övningar och pyssel

 

Bedömning

- Deltagit i samtal och diskussioner kring olika livsfrågor och grundläggande mänskliga rättigheter

- Visa grundläggande kunskaper och kunna berätta om några av de kristna högtiderna samt andra traditioner och högtider som firas i världen.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: