Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antika grekland

Skapad 2020-09-15 20:21 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Ett område om antika Grekland. Vi kommer lära oss en del om samhället och olika händelser och personer i dessa olika gamla riken.

Innehåll

Detta moment i historia kommer handla om Antika Grekland.

När vi jobbar med Antika Grekland kommer vi läsa i boken samt ha diskussioner i helklass om olika frågor.

Jag kommer att ha en föreläsning med en PowerPoint som finns här i planeringen att titta på. Men ni kommer också få jobba en del i boken (s.41-69) och svara på frågor på s.69. Vi ska även jobba en hel del med ne.se. 

När vi jobbat klar med Grekland kommer vi ha ett prov för att se vad ni lärt er och för att ni ska få pröva på hur ett prov på högstadiet kan se ut. 

Inför provet ska ni kunna följande:

 • Känna till de stora flodkulturerna: Egypten, Mesopotamien, Indus & Huang He och kunna visa på likheter och skillnader mellan dessa kulturer
 • Resonera kring varför gamla riken alltid uppstår vid vatten. 
 • Känna till de två stadsstaterna Sparta och Athen i antika Grekland och kunna resonera kring vad en stadsstat är och kring skillnader mellan Athen och Sparta. 
 • Kort redogöra för vad Perserkrigen är för något
 • Kunna berätta om Olympiaden
 • Känna till Alexander den store och varför han är viktig.
 • Kunna para ihop några kända personer med rätt rike och vad de är kända för: Sokrates, Leonidas, Platon, Kleopatra, Keops, Konfucius, Qin Shihuang, Aristoteles, Arkimedes, Akilles, Homeros, Hammurabi & Hippokrates.  
 • Kunna använda begrepp som hör till området som tex: Trojansk häst, att leva spartanskt, Sfinx, Kilskrift, Heiroglyfer, Farao, Filosof, Demokrati, Sumerer, papyrus, stadsstat, akropolis, heloter, Maraton, Hellenism...
 • Spår av Antika Grekland idag

 

Ni kommer bedömas på ert prov och de ni visar under lektionerna. 

 

Uppgifter

 • Uppgift "grekiska gudar"

 • Powerpoint - Antika Grekland

 • Kartor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration(folkomflyttningar), politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
2.kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
3.reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
4.använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: