👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A, kapitel 1

Skapad 2020-09-15 21:23 i Förslövs skola F-9 Båstad
Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100
Grundskola 2 Matematik
Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

• talen 0–100

• addition och subtraktion inom talområdet 0–100, utan tiotalsövergång

• huvudräkningsuppgift er till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

• repetera tiokompisarna

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med bildstöd

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med hjälp av en tallinje

• skriva tal som saknas i hundratavlan

• skriva tals grannar inom talområdet 0–100

• öva på tals placering i hundratavlan med hjälp av spel

• öva på en siffras värde beroende på plats i positionssystemet med hjälp av spel

• addera ental till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• addera ental och tiotal till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental och tiotal från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

• delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.

Matriser

Ma
Favorit matematik 2A, kapitel 1

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Addition talområde 0-20
Subtraktion talområde 0-20
Talets grannar 0-100
före - efter hundraruta
Additon inom talområdet 0-100
utan tiotalsövergång
Subtraktion inom talområdet 0-100
utan tiotaldövergång
Huvudräkningsuppgifter
svara på muntliga uppgifter