Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Varken växter eller djur ht20

Skapad 2020-09-16 09:07 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta arbetsområde får du lära dig om vad bakterier och virus egentligen är, om alger och algblomning, om svampar och nedbrytning samt hur man gör en rättvis undersökning.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Mål:

Kunna redogöra för

 • hur bakterier kan vara både bra och dåliga för oss
 • hur virus förökar sig och vilka sjukdomar de kan ge
 • vad alger är och hur de är till nytta för oss
 • vad algblomning är, hur det uppkommer och hur det påverkar miljön
 • svampens uppbyggnad, hur de lever och hur de kan vara till nytta för oss samt till besvär

Kunna

 • ge förslag på hur man förbättrar en undersökning samt skriva en enkel planering för en undersökning

Arbetssätt:

 • Skriva och läsa texter tillsammans
 • Se filmer på Sli.se och Studi.se
 • Arbeta med texter och frågor i "Boken om biologi"
 • Göra laborationer om svampar och mögel

Matriser

Bi
Biologi - Varken växter eller djur ht20

Ännu inte visat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökningar
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: