Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Decimaltal, ht20

Skapad 2020-09-16 09:32 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi att jobba med taluppfattning gällande decimaltal utifrån läromedlet Koll på matematik 5a och Tänk och räkna 6a samt Studi.se.

Innehåll

Centralt innehåll:

  • Positionssystemet för tal i decimalform.
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Målet för det här området är att kunna:

  • Begrepp – positionssystem, talsort, tal i decimalform, decimaltecken, tiondel, hundradel, tusendel (dessa finns att läsa på i slutet av häftet "Tal i decimalform")
  • Positionssystemet för tal i decimalform
  • Dela upp decimaltal i talsorter t.ex. 14,05 = 10 + 4 + 0,05
  • Göra en tallinje och placera decimaltal på tallinjen
  • Jämföra och storleksordna tal i decimalform
  • Skriva talföljder med decimaltal t.ex. 0,2 0,4 0,6 ?
  • Avrunda decimaltal

Matriser

Ma
Matematik - Decimaltal, ht20

Ännu inte nått
-->
-->
Metod - decimaltal
Kan skriva decimaltal i positionssystem.
Du kan ännu inte sätta in decimaltal i ett positionssystem.
Du kan sätta in decimaltal i ett positionssystem med viss säkerhet.
Du kan sätta in decimaltal i ett positionssystem med god säkerhet.
Begrepp - decimaltal
Kan ange platsvärden för decimaltal upp till tusendelar ex. 0,264.
Du kan ännu inte ange platsvärden för decimaltal upp till tusendelar.
Du kan ange platsvärden för decimaltal upp till tusendelar på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ange platsvärden för decimaltal upp till tusendelar på ett väl fungerande sätt.
Metod - decimaltal
Kan dela upp decimaltal i talsorter.
Du kan ännu inte dela upp decimaltal i talsorter.
Du kan dela upp decimaltal i talsorter med viss säkerhet.
Du kan dela upp decimaltal i talsorter med god säkerhet.
Begrepp - decimaltal
Kan skriva ett decimaltal till bild och tallinje.
Du kan ännu inte skriva ett decimaltal till bild och tallinje.
Du kan skriva ett decimaltal till bild och tallinje med viss säkerhet.
Du kan skriva ett decimaltal till bild och tallinje med god säkerhet.
Metod- decimaltal
Kan skriva talföljder med decimaltal.
Du kan ännu inte skriva talföljder med decimaltal.
Du kan skriva talföljder med decimaltal på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan skriva talföljder med decimaltal på ett väl fungerande sätt.
Metod - decimaltal
Kan jämföra och storleksordna decimaltal.
Du kan ännu inte jämföra och storleksordna decimaltal.
Du kan jämföra och storleksordna decimaltal med viss säkerhet.
Du kan jämföra och storleksordna decimaltal med god säkerhet.
Metod - decimaltal
Kan avrunda tal i decimalform.
Du kan ännu inte avrunda tal i decimalform.
Du kan avrunda tal i decimalform på ett relativt med viss säkerhet.
Du kan avrunda tal i decimalform med god säkerhet.
Resonemang - decimaltal
Kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde.
Du kan ännu inte förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde.
Du kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara sambandet mellan siffrornas position och talets värde på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: