Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik, Tema Medeltiden i samarbete med skolans bibliotekarie

Skapad 2020-09-16 09:44 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Vad? Vem? När? Hur? Varför? Inom detta arbetsområde kommer du utveckla din förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa. Du ska också kritiskt granska, tolka, värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (om medeltiden)

Innehåll

Mål:

- ska kunna skilja mellan en primär- och en sekundärkälla

- ska kunna skilja mellan fakta och faktion

- ska kunna skilja mellan skriftliga, muntliga och materiella källor

- ska kunna plocka ut fakta ur berättande texter

- ska kunna läsa och förstå text genom att använda sig av närläsning

- ska förstå hur man kan få information från en URL (webbadress)

- ska kunna ta ut nyckelord och jämföra texter

- ska känna till upphovsrätt (creative commons) 

-ska kunna göra en källförteckning och kunna resonera kring källornas användbarhet

 

Undervisnings innehåll:

Källkritik med källspanarna 4-6

 

Centrala begrepp:

källa, källkritik, värdera, granska, trovärdighet, primärkälla, sekundärkälla, skriftlig källa, muntlig källa, materiell källa, nyckelord, källförteckning, upphovsrätt

 

Bedömning:

Jag bedömer om du kan:

- motivera varför du använt de källor du valt

- använda dig av de viktigaste begreppen inom källkritiken

- kan använda lämpliga läsförståelsestrategier för att ta ut det viktigaste ur en faktatext

 

Underlag för bedömning: samtal i smårgrupper/storgrupp, arbeta med texterna, källförteckning med kommentarer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: