Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-09-16 09:58 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F – 6 Historia
Vikingatiden och medeltiden är två tidsperioder som går in i varandra. Vilket betyder att vikingatiden inte har något år då man med säkerhet kan säga att tidsperioden är slut men man brukar säga att tidsperioden medeltiden äger rum från ca 1100-talet - år 1521. Det beror på att i slutet av vikingatiden influerades nutida Sverige med kristendomen. I takt med att kristendomen spreds uppkom det vi kallar för medeltiden. Medeltiden är en viktig tidsperiod för det är då själva landet Sverige blev till. Det var också då som kyrkan och kungen hade mycket makt i Sverige. Vi ska arbeta med de viktiga händelserna som kristnandet, hur Sverige som ett enat rike växte fram, digerdöden, kyrkan, om olika kungar och hur man levde på medeltiden.

Innehåll

Mål

Du ska,

- Känna till övergången mellan vikingatiden och medeltiden och vad den stora skillnaden mellan tidsperioderna är
- Känna till hur män, kvinnor och barn levde under medeltiden jämfört med hur vi lever idag
- Känna till hur det enade riket Sverige växte fram
- Känna till digerdöden och dess konsekvenser
- Känna till hur städerna och samhället såg ut på den här tiden 
-Kunna några historiska begrepp som är typiska för medeltiden

Undervisning

 

Du kommer att få, 

- Se på filmklipp kopplade till medeltiden
- Svara på frågor skriftligt och muntligt
- Läsa och lyssna på högläsning
-Resonera kring historiska händelser och hur folk hade det under medeltiden jämfört med idag
- Träna på historiska begrepp
- Skriva två små tester som prövar den kunskap eleven fått

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Du kan sätta ut stenåldern, bronsåldern, järnåldern och medeltiden på en tidslinje och du vet också hur länge och under vilka år medeltiden varade.
Analysförmågan
Du kan inte sätta ut tidsåldrarna i rätt ordning,
Du sätter ut de flesta åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
Du sätter ut alla åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när och hur länge medeltiden varade.
Du sätter ut alla tidsåldrarna i korrekt ordning på en tids linje. Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
Kyrkans och klostrens betydelse
Kommunikativa förmågan
Du kan inte beskriva de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva flera av de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett ganska utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Du kan beskriva de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Digerdöden
Analysförmågan Kommunikativa förmågan
Du kan inte förklara vad digerdöden var eller hur den drabbade människorna.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du kan inte göra några beskrivningar av hur människorna levde i stan eller på landet.
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du kan inte berätta något om hur män, kvinnor och barn levde på medeltiden.
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du visar inte förståelse för de begrepp som vi har arbetat med
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar
Du använder begreppen när du själv berättar om något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: