Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimal tal år 8

Skapad 2020-09-16 09:55 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Matematik
I detta område bekantar vi oss med bråktal och decimaltal. Vi tränar på att utföra räkneoperationer med de fyra räknesätten med bråk och decimaltal.

Innehåll

Tid: v.36-40

Mål

 • Att kunna omvandla bråk och decimaltal
 • Att kunna addera och subtrahera bråk
 • Att kunna multiplicera och dividera bråk
 • Att kunna lösa problem med bråk och decimaltal

 Innehåll:

Vi kommer att arbeta med att ha genomgångar, arbeta med uppgifter tillsammans och enskilt.

 

Bedömning:

Sker under lektioner och i två tester.

Uppgifter

 • Test på bråk

 • Test på decimaltal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Bråk och decimal tal år 8

Rubrik 1

ok
bra
mkt bra
Problemlösning
Visar att man kan lösa problem med hjälp av bråk och decimal tal
Löser enkla kända problem med bråk och decimaltal
Löser olika typer av problem med hjälp av bråk och decimaltal
Löser problem med metoder som passar till problemet, löser och redovisar problemen på ett effektivt och relevant sätt med hjälp av bråk och decimal tal
Begrepps uppfattning
Kan använda sig av rätt begrepp inom bråk och decimaltal
Kan på ett enkelt sätt redogöra för bråk och decimaltal
Kan redogöra för bråk och decimaltal
Kan redogöra för bråk och decimaltal på ett utvecklat sätt
Växla mellan uttrycksformer
Kan växla mellan bråk och decimaltal
Kan växla mellan enkla bråk och decimaltal (förenkla och förkorta)
Förenklar och och förkortar bråk där det är relevant och behövs. Kan växla mellan decimalform och bråkform utan problem
Kan obehindrat Förenkla och och förkorta bråk där det är relevant och behövs. Kan växla mellan decimalform och bråkform utan problem
Använda metoder
Kan använda sig av metoder som passar för uppgiften
Enkla metoder som funkar
Metoder som passar till uppgiften
Metoder som är effektiva och passar uppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: