Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lundens fritidshem Känslor ht 2020

Skapad 2020-09-16 10:25 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vi kommer tillsammans träna på att sätta ord på och uttrycka våra känslor för varandra. Vi kommer träna tillsammans genom olika lekar, samtal, skapande och läsning.

Innehåll

Mål: / Syfte:

Vi vill ge eleverna möjlighet att våga, vilja och känna sig trygga i att uttrycka sig genom olika uttrycksformer som t ex lekar, drama och skapande.

 

Metod:

Vi kommer tillsammans

 • leka charader
 • leka dramalekar
 • lyssna på böcker av Mårten Melin inför hans besök i v 45
 • samtala och reflektera utifrån böckerna
 • tankekarta - vad är vänskap för dig?
 • rita - vad är vänskap?
 • 4 hörn övning (värderings övning)
 • göra egna vänskapsarmband, ev ställa ut på biblioteket

Aktiviteter (hur):

 • Charader, vi introducerar och börjar med lättare charader som aktiviteter och djur. Eleverna gör egna förslag på charader.
 • Dramalekar, använda tiden i idrottshallen för att leka dramalekar. LItteratur Bygg din grupp trygg, Emma Widegren och Goda grupper, Camilla Strömberg
 • Läsa, samtal och reflektera kring Mårtens Melins Spöksystrar. Läser kort stund varje dag oavsett plats. Lyfter och samtalar kring något vi läst.
 • I uppstarten ställer vi frågan till eleverna - Vad är vänskap för dig? Gör en ny tankekarta i slutet av arbetet. Eleverna får rita en teckning om vad vänskap är för dem.
 • 4 hörn övning - här presenterar vi ett scenario för eleverna och ger dem 4 alternativ (hörn) som de sedan väljer utifrån hur de vill göra. Vi lyfter och diskuterar under övning hur eleverna har tänkt.
 • Vänskapsarmband, dessa kommer vi göra i slutet av arbetet. Ev kommer vi att ställa ut dessa på biblioteket i samband med läslovet och besöket av Mårten Melin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: