👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal TE20A

Skapad 2020-09-16 10:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Det är inte bara som politiker det kan vara bra att kunna argumentera för sin sak utan även i det dagliga livet kan det uppkomma tillfällen då man vill få till en förändring och behöver övertyga någon eller några. Därför ska ni nu få tillfälle att öva er hur ni skall bli en skicklig debattör.

Innehåll

28/9 Intro argumentation och genomgång av partesmodellen

P.P Retorik

Argumenterande tal - analys

 

1/10  Se avsnittet ”vässa argumenten” från programmet ”Tala ut!” UR (24 min)

Debattövning: Stoppa vargjakt!/Tillåt vargjakt! och för kortare sommarlov/emot kortare sommarlov

1. Utgå från argumentationsmodellen som Barbro Fällman presenterar i programmet.

2. Skriv två och två eller tre och tre på en kort inledning, hitta argument och skriv sedan en kort avslutning. Se till att få med både känslo- och sakargument.

3. Argumentera mot varandra genom att läsa upp era argument.

 

5/10 Förbered ett argumenterande tal där du ska argumentera så övertygande som möjligt.

Argumentationsuppgift

8/10 Argumenterande tal - förberedelser

12/10 Argumenterande tal - förberedelser

15/10 Redovisningar argumenterande tal

Grupp 1: Adam, Hugo, Melker, Simon, Rasmus, Emil, Joel C

19/10 Redovisningar argumenterande tal 

Grupp 2: Elsa, Agnes, Lisa, Emma-Madeleine, Tove,

Grupp 3: Anton, Lukas, David Å, Saga, Carl 

22/10 Redovisningar argumenterande tal 

Helklass: Alva, Zantus, Teodor, Adrian, Filip, Viktor, Hannes, Ludvig, Joel S, Melvin, Miranda, David H

 

 

 

 

Uppgifter

  • Argumenterande tal SV2

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sve  -

Matriser

Sve
Argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Talet har ett fungerande innehåll och eleven formulerar en tes och ger välgrundade argument till stöd för den.
Talet har ett väl fungerande innehåll och eleven formulerar en tes, håller sig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den.
Talet har ett väl fungerande innehåll och eleven formulerar en tes, håller sig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den.
Disposition och sammanhang
Talet är sammanhängande, begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar.
Talet är sammanhängande, begriplig och väldisponerat dvs att de olika delarna är lagom långa i förhållande till varandra.
Talet är sammanhängande, begriplig och väldisponerat dvs att de olika delarna är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat och språk och stil är anpassade till mottagare och kommunikationssituation.
Framförandet
Framförandet sker med viss säkerhet.
Eleven etablerar kontakt med åskådarna. Eleven har manus som stöd men är inte i någon större utsträckning beroende av det.
Eleven har god kontakt med åhörarna. Framförandet är säkert och hålls nästan oberoende av manus.