Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2020-09-16 10:52 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vi jobbar med Matte Borgen 6A
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområdet under vecka 39-42.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska fördjupa sin kunskap om decimaltal och lära sig matematiska metoder och strategier att använda vid olika sammanhang.

 

Arbetssätt:

Under veckorna 39-42 kommer vi att arbeta med området decimaltal. Du kommer att få arbeta med området på olika sätt t.ex:

- laborativt arbete

- läroboken: Matteborgen 6A
- problemlösning, enskilt, parvis, grupp
- diagnos
- matematikdiskussioner
- spel

- matematik via internet

- arbeta utifrån gamla nationella prov

 

Efter avslutat användningsområde ska du kunna:

 •  använda tal i decimalform i vardagliga situationer.
 •  räkna med naturliga tal och tal i decimalform (överslagsräkning, huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare).
 • använda dig av rimlighetsbedömning.
 • förstå positionssystemet för tal i decimalform, tiondel, hundradel och tusendel. 
 • delta vid gemensamma samtal kring olika uppgifter.
 • förklara matteorden: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma följande i muntliga och skriftliga uppgifter:

 • Om du kan förklara vad som är ett decimaltal.
 • Om du kan storleksordna decimaltal.
 • Om du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
 • Om du kan dividera med 10, 100 och 1000.
 • Om du kan använda dig av överslagsräkning
 • Om du kan använda dig av kort division.
 • Om du är delaktig vid gemensamma samtal kring olika uppgifter.
 • Om du kan förklara begreppen: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: