Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP - Kemi - Grundläggande kemi år 7

Skapad 2020-09-16 10:56 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 Kemi
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med kemiska reaktioner. Du får lära dig att använda en brännare, blanda olika ämnen för att se vad som händer. Du kommer få lära dig om atomer, grundämnen och blandningar av grundämnen.

Innehåll

Kemi år 7

 

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med kemiska reaktioner. Du får lära dig att använda en brännare, blanda olika ämnen för att se vad som händer. Du kommer få lära dig om atomer, grundämnen, blandningar av grundämnen, syror och baser.

 

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du kommer träffa på farliga saker i din vardag och då är det bra att veta hur du ska hantera dessa ämnen.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Vi kommer även ha några läsläxor under perioden. Det blir mycket laborativt arbete under lektionerna.

 

Vilket material kommer du använda?

 • Spektrum kemi
 • Studi.se
 • Presentationer

 

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, laborationsrapporter m.m.  Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

Området kommer avslutas med ett skriftligt och ett praktiskt prov. 

Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan. 

 

Hur ska återkoppling ges?

Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

Muntligt/skriftligt efter prov med tillhörande matris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi år 7

E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
EB(beskriva) Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel på och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt. (Frågor och begrepp som hör till området)
CB(beskriva) Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel på och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
AB(beskriva) Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel på och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kemiska processer och samband i naturen.
EA(argumentera) Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, vatten, luft och levande organismer. Du ger exempel på ett enkelt sätt hur kemiska saker hänger ihop i naturen.
CA(argumentera) Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, vatten, luft och levande organismer. Du ger exempel på ett utvecklat sätt hur kemiska saker hänger ihop i naturen.
AA(argumentera) Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, vatten, luft och levande organismer. Du ger exempel på ett välutvecklat sätt hur kemiska saker hänger ihop i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
EB(beskriva) Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt i kemin. Du ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
CB(beskriva) Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i kemin. Du ger exempel och förklarar energiom- vandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt.
AB(beskriva) Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i kemin. Du och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett mycket bra sätt.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
EL(laborera) Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till med att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
CL(laborera) Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
AL(laborera) Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
EL(laborera) Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
CL(laborera) Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
AL(laborera) Du kan jämföra frågor med resultatet i en undersökning Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt
Resultat, rimlighet och förbättring
EL(laborera) Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
CL(laborera) Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
AL(laborera) Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre
Dokumentera undersökningar
ED(dokumentera lab) Du kan visa hur du gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett enkelt sätt.
C D(dokumentera lab) Du kan visa hur du gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett utvecklat sätt.
AD(dokumentera lab) Du kan visa hur du gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett välutvecklat sätt
Söka information
EI (söka information) EK (källkritik) Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
CI (söka information) CK (källkritik) Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
AI (söka information) AK (källkritik) Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga
Använda information och anpassa framställning
ET(skriva text) Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt till argumentation och i enkla texter. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
CT(skriva text) Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt till argumentation och i utvecklade texter. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
AT(skriva text) Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt till argumentation och i välutvecklade texter. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare
Upptäckter och deras betydelse
EU(upptäckter) Du kan ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
CU(upptäckter) Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
AU(upptäckter) Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: