Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska (år 6) Zick Zack, Café Beethoven

Skapad 2020-09-16 11:44 i Skederids skola Norrtälje
Zick Zack skrivrummet åk6, Café Beethoven
Grundskola 6 Svenska
Om du ska öppna ett café måste du kunna presentera verksamheten, marknadsföra dig, hitta personal, skriva instruktioner och mycket annat. Det innebär att du måste kunna läsa och skriva många olika typer av texter. I kapitlet Café Beethoven kommer vi att repetera och utveckla denna förmåga.

Innehåll

Tidsperiod

Ca: 7 veckor (v. 43)

 

Vad ska du lära dig? (lärandemål)

Du ska lära dig att anpassa olika texter efter situation och mottagare. Detta innebär att ...

 • kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
 • förstå syftet med olika texttyper
 • känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna


Hur kan vi arbeta för att komma dit? (planering)

Vi arbetar med boken Zick Zack Skrivrummet och kapitlet Café Beethoven (texttyper). Vi repeterar olika texttyper som vi har lärt oss i åk 4 och 5 (återberättande, instruerande, argumenterande, förklarande, beskrivande och berättande texter). Vi lär oss hur vi kan utveckla och variera vårt språk med hjälp av olika grammatiska strukturer. Vi läser och diskuterar, lär oss nya ord och begrepp. Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass, i mindre grupper/par och enskilt. Vi övar och repeterar även digitalt i Bingel. I slutet av kapitlet får du visa dina förmågor i ett individuellt test, Visa att du kan.

 

Hur kommer du bedömas? (bedömning)

 • Genom ditt arbete under lektionerna, enskilt och i grupp
 • Genom ditt engagemang under diskussioner i helklass eller grupp
 • Genom text du skriver
 • Genom ett individuellt test

Uppgifter

 • Berättande text: din berättelse

 • En argumenterande text

 • Legoinstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Texttyper

BERÄTTANDE TEXT

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.

BESKRIVANDE TEXT (faktatext)

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text med beskrivningar. Jag återger fakta och förmedlar ibland egna tankar.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar. Jag förmedlar egna tankar och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv, textbindning, egna meningar)
 • Sv  C 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag skriver ibland egna meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag skriver ofta egna meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna varierade meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.

INSTRUERANDE TEXT

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning. (recept, lek, spelregler mm)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Ibland behövs en omläsning. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten är ofta anpassad till den som ska läsa den. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig och anpassad till den som ska läsa den. Texten har koppling till uppgiften.
Innehåll (viktig information)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text där all information finns med.
Jag kan skriva en text där all information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel. Det går att följa instruktionen tydligt.
Struktur (uppbyggnad, textbindning)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en instruktion som går att följa. Jag binder ihop enkla meningar eller skriver i punktform.
Jag kan skriva en instruktion som går att följa. Jag binder ihop enkla meningar eller skriver i punktform.
Jag kan skriva en instruktion som är ganska tydlig och går att går att följa. Jag skriver varierande meningar.
Jag kan skriva en instruktion som är tydlig och logisk. Instruktionen är tydlig och lättläst.

ARGUMENTERANDE TEXT

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (tankegång, tes, argument)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där jag talar om vad jag tycker. Jag har med en tes och ett argument.
Jag kan skriva en text där jag talar om vad jag tycker. Jag har med en tes och ett argument.
Jag kan skriva en text där jag talar om vad jag tycker och varför. Jag har med en tes och flera argument.
Jag kan skriva en text där jag talar om vad jag tycker och varför. Jag ger tydliga exempel. Jag har en tydlig tes och använder argument/ mottargument som stärker min tes.
Struktur (uppbyggnad, textbindning)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierande meningar.

SPRÅKVÅRD

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stavning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
Tempus
(dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Ge omdöme
Läsa andras texter och kunna ge respons.
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen ge respons på andras texter.
Jag kan säga två saker som är bra och en sak som kan förbättras i texten "Two stars and a wish".
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet.
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet och tydlighet.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
 • Sv  E 6
Jag kan med hjälp av en vuxen bearbeta min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: