👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilka styr i Sverige?

Skapad 2020-09-16 12:28 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Vi kommer under veckorna 35-41 arbeta med hur vårt land styrs och hur vi medborgare kan vara med och påverka de beslut som fattas. Till en början arbetar vi med vår kommun för att sedan fortsätt att arbeta med hur Sverige styrs. Klassen ska dels göra en skriftlig uppgift som ska lämnas in fredagen den 20/9 och dels ha ett prov på hur Sverige styrs. Provdatumet är den 11/10
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia
Vi studerar Sveriges politiska system!

Innehåll

Övergripande läroplansmål

Vi kommer under veckorna 39-43 arbeta med hur vårt land styrs och hur vi medborgare kan vara med och påverka de beslut som fattas. Till en början arbetar vi med vår kommun för att sedan fortsätt att arbeta med hur Sverige styrs. Vi kommer att använda oss av läromedlet Clio och arbetsområdet " Sveriges politiska system".

Klassen ska dels ha ett prov på hur Sverige styrs.

Dels göra en skriftlig uppgift på lektionstid i slutet av terminen om demokratins framväxt

 

Så styrs Sverige                                      

 

V.39-43


(studie-dag

25/9)


Höst-lov

v.44

Samhällskunskap/ Historia


Jämföra:

Rösträtt

Antiken


Kommunbyggande

Rollspel

EU-film EU#ME


Bedömning:

Prov

reflektion

Rollspel

din kommun

 • Egen kommun

 • Film- Så fungerar Sverige

 • CLIO- Beslutsfattande - Sveriges politiska system.

 • Riksdagen.se • Hi:Suffragetterna/ Arbetarrörelsen

 • Quiz

Sveriges politiska system med riksdag, regering, landsting och kommun.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut.(sh) Demokratisering I Sverige,  nya folkrörelser och kvinnorörelsen.(hi)

 

Vi kommer under veckorna 39-43 arbeta med hur vårt land styrs och hur vi medborgare kan vara med och påverka de beslut som fattas. Till en början arbetar vi med vår kommun för att sedan fortsätta att arbeta med hur Sverige styrs. Vi kommer att använda oss av läromedlet Clio med arbetsområdet: Så styrs Sverige- från nutid till dåtid.

Begrepp: demokrati, diktatur, riksdag, regering, utskott, departement, statsråd, minister,  motion, proposition, talman, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, mandat, rösträtt, 4%-spärren, majoritetsregering, minoritetsregering, koalitionsregering, samlingsregering, representativ demokrati, direkt demokrati, votering, Vad är EU?.

 

Att kunna: Fakta om begreppen och kunna tillämpa dem, veta hur vårt land och kommun styrs, kunna koppla till den kvinnliga rösträtten utifrån filmen Suffragetterna. jämföra med Antiken och kunna diskutera politiska dilemman.

 

Fakta: Genomgångar, Clio med arbetsområdet: Så styrs Sverige- från nutid till dåtid. filmer, prezi, begrepp och klassrumsövningar.

Prov på hur Sverige styrs: BE+CD 22/10 och AF 20/10.

Att kunna inför provet: Begreppen, hur kommun och stat styrs, demokratins genombrott. 

Bedömning:

 

 • Din bästa kommun.

 • Demokratidiskussion

 • Filmreflektion

 • Rollspel

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Hi Sh
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Samhällskunskap

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Hi Sh
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Historia, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.