👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur rör sig vatten?

Skapad 2020-09-16 13:11 i 243021 Förskolan Bredängstorget 29 Stockholm Skärholmen
Förskola
På Stjärnan och Galaxen har barnen i 1-3 års åldern visat intresse vatten i dess olika konstellationer. Ute på gården har barnen bland annat utforskat vatten med olika material. Inomhus visar barnen intresse för vatten från kranen, i handfaten, vattenrännan i badrummet samt i vattenkannorna. Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet kring detta och denna termin kommer vi därför att arbeta med vatten och dess rörelser med hjälp av olika material.

Innehåll

 

En planering för det tematiska arbetet skapas utifrån den analys vi har gjort av observationsunderlaget (trespaltsdokumentationer, filmer, bilder och anteckningar). Planeringen ska innehålla konkreta exempel på målstyrda processer som vi vill hamna i tillsammans med barnen.

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

Utifrån våra observationer där barnen visat intresse för vatten både inomhus och utomhus har vi därför valt att gå vidare och fördjupa oss i vatten och dess olika rörelser med hjälp av olika material. Barnen visar intresse för vatten på olika sätt beroende på situation. Utomhus är vattenpölar och regn bland annat något som barnen förundras över.  Vad händer med vattnets rörelse utifrån olika material? Hur rör sig vattnet i dessa olika händelser?

Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet i detta och stanna upp där dom är, just nu!

 

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

Syftet med undervisningen är att först ta vara på barnens intresse och nyfikenhet för att sedan fördjupa och vidga kunskaperna. Vi vill ge barnen förståelse att olika saker och material bidrar till att vattnet kan ändra form kring rörelse så som virvlar, bubblor, riktning och att olika material fungerar på olika sätt i vatten. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer?

 

Vi utgår från vad barnen visar intresse kring och lyfter upp det genom olika uttrycksformer. 

Vi kommer bland annat att använda oss av olika material så som:

 •  När vi utforskar ösa/hälla använder vi bland annat olika matematiska former i undersökandet
 •  Vi använder oss av olika naturmaterial som barnen plockat från skogen/gården i vårt utforskande kring flyta/sjunka
 •  Vad händer med återbruksmaterial när det hamnar  vattnet?
 •  Vi tar vara på regnet som kommer för att utforska vattnets rörelse i rutschkana 
 •  Med hjälp av vispar ska barnen få utforska vattnets rörelse, virvlar.
 •  Genom att bland annat använda stenar, kottar, pinnar osv erbjuds barnen att utforska ringar på vattnet och dess rörelser som i sin tur bidrar med att man kan undersöka vågor som skapas av vattnets rörelse. 
 • Hur blir det bubblor i vattnet? Vad händer? Vi erbjuder barnen sugrör för att kunna utforska hur man gör bubblor i vattnet. Vad händer om man häller olika material i tex, diskmedel, målarfärg?
 •  Barnen ska få utforska skapande i olika former som tex att måla med bubblor, måla med vispar

Vi erbjuder barnen reflektion kring deras egna görande genom att projicera bilder och videos på väggen från veckan som gått samt genom dokumentationer som lyfts under samling och som även sitter på väggarna som barnen kollegialt kan reflektera kring. 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

Arbetslaget ansvarar för att planeringen genomförs. Alla tar del av planeringen och ansvarar för att man arbetar utifrån den och dess mål i mindre grupper. Man tar tillvara på sin put tid för upplägg av planering och utbildning. 

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

Vi har sett över barngruppen och delat barnen i mindre grupper där de har möjlighet att göra sin röst hörd, få det lugnare och kunna ta plats.  Aktiviteterna anpassas på så sätt efter barnen i respektive grupp utifrån dess förmågor och kunskaper.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18