Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT/Matte/Bygg & Konstruktion: ”Vi och vår närmiljö” Ht20-Vt21

Skapad 2020-09-16 13:58 i Kurveröd ULNA Förskolor
Förskola
Temat för läsår 20/21 är ”Vi och vår närmiljö” och i IKT/Matte/Bygg & konstruktion kommer vi att upptäcka och utforska med barnen.

Innehåll

Mål

 • IKT - Att lära sig lättare programmering både med Blue-Bot/digitalt och analogt. Väcka deras nyfikenhet för teknik och utveckling. barnen ska få möjlighet att bekanta sig med olika digitala lärverktyg samt att vi vill öka barnens digitala kompetenser
 • Matte -  Att utveckla ett positivt förhållningssätt till matte, att barnen ska få bekanta sig med lite olika matematiska begrepp och att barnen på ett lekfullt sätt ska få en introduktion till mattevärlden.
 • Bygg & Konstruktion - I bygg och konstruktion kan barn uttrycka tankar och erfarenheter, kreativitet och fantasi. De får upplevelser kring stabilitet, balans och hållfasthet.. Vi erbjuder byggmaterial som har olika utseende, och tänk kring kontraster i färg, storlek, tyngd och former. Materialet är varierat, lättillgängligt och välsorterat för att inspirera till byggande, samt att det finns utrymme och möjligheter att bygga i olika nivåer; på golv, hyllor och bord.

 

Metod - genomförande

 

I undervisningen inom IKT, matematik och bygg och konstruktion kommer vi starta med alla grupper på samma sätt för att sedan låta deras intresse och ........ styra vilken väg vi går för att nå målet med att ge dom en meningsfull undervisning och en kunskap. Anpassningar utefter barnens kunskapsnivå, gruppens behov, barnens ålder och mognad kommer spegla undervisningen.

Vi kommer låta IKT, matematik och bygg och konstruktion stå var för sig men det finnas lite av alla i allt och när vi går vidare från tex IKT till matematik så plockar vi med det vi gjorde i IKT för att fånga en röd tråd.

 

Vi startar resan med IKT och programmering, både digital (Blue-Bot) och analog.

 

Dokumentation

 

Dokumentationen kommer att ske i bild och text framför allt på Unikum.  Målet är att dokumentera på gruppens lärlogg efter varje utbildningstillfälle och att minst 3 gånger per termin på barnens inviduella lärloggar. Genom detta ges vårdnadshavarna en inblick i vår undervisning och vart deras barn befinner sig och detta kan skapa samtal och ett ökat samarbete mellan hem och förskola. Vi kommer i början på varje utbildningstillfälle se tillbaka och föra en dialog med barnen vad vi har jobbat med tidigare och var vi är. Vi kommer även använda oss av förskolans gemensam dokumentationsvägg.

Vi kommer att använda oss av reflektionsprotokoll för att få en röd tråd samt för att säkerställa en hög kvalitet i vår undervisning. Vi tänker föra anteckningar under undervisningstillfälle och försöka filma oss själva i undervisningen för att kunna analysera.

 

 

Uppföljning - utvärdering

 

Med hjälp av planeringen, genomförandet och våra reflektioner kommer vi kunna se och följa barnens intressen och utveckling. Genom att kontinuerligt blicka tillbaka kommer vi kunna se när vi tex behöver göra förändringar för att ge barnen den bästa undervisningen. 

Inspelningar, anteckningar och bilder kommer hjälpa oss komma vidare och ge oss en större bild på vårat arbete

Reflektions tiden vi har tillsammans är värdefull och vi måste använda den väl för att se till undervisning är meningsfull. Vi vill hålla temat och den röda tråden levande.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: