👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap

Skapad 2020-09-16 14:03 i Lagmansskolan Mjölby
Beskriver de olika momenten i kursen Ordkunskap i år 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att jobba med att utvidga er förståelse för ord genom att jobba med ordkunskap på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen Ordkunskap är att:

utvidga elevernas ordförråd genom att låta dem arbeta med ord från olika områden, samt att medvetandegöra eleverna om hur nya ord kommer till det svenska språket.

 

 

Innehåll

att söka ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att härleda ord till olika områden

att särskilja snarlika ord

att förklara ett ord med annat/andra ord

att kunna några lånordsvågor som funnits i svenskan

att veta skillnaden mellan arvord, lånord och nyord.

 

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att förstå ett ords betydelse och efter dina ordkunskaper.

 

Matriser

Sv
Ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara tillräckligt många av orden vi övat på.
Du kan förklara ganska många av orden vi övat på.
Du kan förklara många av orden vi övat på.
Du kan förklara i princip alla ord vi övat på.
Att veta ett ords betydelse
Du har svårigheter att förstå ordens betydelse, trots att du fått dem förklarade.
Du vet ordens betydelse i ganska många fall.
Du vet ordens betydelse i de flesta fall.
Du vet i princip alla ordens betydelse.
Att sätta in orden i meningar
Du har svårt att sätta in orden i meningar så att de förklaras.
Du kan i ganska många fall sätta in orden i meningar.
Du kan sätta in orden i meningar i de flesta fall.
Du kan sätta in orden i meningar.
Arvord, lånord, nyord
Du har ännu inte lärt dig vad arvord, lånord eller nyord är.
Du kan till viss del förklara skillnaden mellan arvord, lånord och nyord.
Du kan det mesta kring arvord, lånord och nyord.
Du har full koll på vad arvord, lånord och nyord är.