👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5års verksamheten

Skapad 2020-09-16 14:09 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
5års verksamheten
Förskola
5års verksamheten Förskolan Äppelgården, Röda Äpplet. Vi har undervisning tre dagar i veckan, vi arbetar både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Nuläge

Vi ser behov i 5års verksamheten av att utveckla skriftspråket och att få uttrycka sig verbalt enskilt och inför grupp.

Mål

Att alla barn i gruppen ska våga ta plats och delta i samtalen. Att det ska kunna uttrycka sig både verbalt och i skriftspråket.

Syfte 

För att utveckla barnens kunskap. 

Genomförande

Vi arbetar med arbetsblad som innebär att träna på bokstäver, siffror, prepositioner mm. Vi har fysisk aktivitet i skolans gymnastiksal där vi halva tiden har drama/teater och andra halvan idrott. Vi kommer även göra experiment tillsammans med barnen där vi provar olika teorier och tekniker som vi både före och efter genomförandet samtalar om i gruppen.

Vårat tema för läsåret är länder som genomförs genom undervisning, diskussioner och praktiskt arbete.

Dokumentation

Sker genom hjälp av foto, barnens verk och anteckningar. 

Utvärdering och Reflektion

 Sker av pedagoger.

Ansvar

Pedagogerna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18