Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8 HT 20

Skapad 2020-09-16 15:01 i Skäggetorpsskolan Linköping
Denna vårtermin arbetar vi med kapitel 8-12 i "Bon Voyage 2".
Grundskola 8 Moderna språk - elevens val
Nu fortsätter vi att lära oss mera om Frankrike och dess kultur, bland annat varför är franska språket så vackert och att grodlår är det godaste man kan äta förutom sniglar!

Innehåll

Vecka 35 Repetition från äldre kapitlar

Vecka 36- 37 "Plus de télé".

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Prata om film och tv-program du gillar. Kunna presens av Aimer, samt veckodagar och klockslag (repetition). Kunna lite om Marrakech I Marocko.

Vecka  38 - 39 "Qu'est-ce que tu as Lucas?"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Minst 10 kroppsdelar muntligt och skriftligt. Säga var du har ont någonstans och fråga hur det är fatt. De possessiva pronomina son, sa, ses.

Vecka 40 - 42"Mes cybercopains"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Beskriva dig själv och andra (utseende). Presentera dig för en kompis och berätta vad du gör på fritiden. Några nya adjektiv.

Vecka 43- 45 "Quel bazar"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Beskriva ett rum muntligt och skriftligt. Kunna några möbler. Prepositioner. Presens av faire.

Vecka 46 - 48 "Les soldes à Kiabi"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Klädesplagg på franska, handla kläder, fråga om priser, säga hur mycket något kostar, demonstrativa pronomen, hur man använder verbet porter.

Vecka 49 - 50 "Je suis perdu"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Fråga efter vägen, presens av aller, aller à + substantiv, butiker och affärer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M1  4-9
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
  M1  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
  M1  4-9
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M1  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.
  M1  4-9
 • Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M1  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M1  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
  M1  4-9
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
  M1  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M1  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M1  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M1  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M1  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  E 9
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M1  E 9
 • Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: