Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar

Skapad 2020-09-16 15:04 i Eken Haninge
Förskola
Projektet är kopplad till 10 kompis böcker som handlar om Kanin och Igelkott. Böckerna utgår från situationer som kan uppstå på förskolan eller hemma. Berättelserna är förändrade i förskolans styrdokument (Läroplan för förskolan) och handlar om hur det är att vara en bra kompis. De tar upp viktiga problemställningar och ger barnen enkla modeller för konfliktlösning.

Innehåll

Syfte  

Kompis böckerna fungerar som ett konkret och enkelt verktyg vad det gäller arbetet med värdegrunden. I Läroplanen för förskolan står det att "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation".

Vårt syfte är att skapa en trygg grupp och detta behöver ske kontinuerligt. Detta för att vi anser att en trygg grupp är förutsättningen för att alla ska må bra, lära sig och utvecklas i samspel med andra. 

I böckerna ges barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett enkelt och konkret sätt kunna arbeta med att:

- Sprida glädje

- Dela med sig 

- Visa sina känslor

- Prata om det

- Lyssna och komma överens

- Samarbeta

- Säga förlåt

- Vänta på sin tur

- Lugna ner sig 

- Säga stopp

 

Vi utgår från de didaktiska frågorna för att planera olika aktiviteter

                Vem? Vad? Varför? Hur? Var?

 

 • Tanken är att att arbeta med projektet i små grupper. Detta för att synliggöra alla barns lärande och utveckling.

 • Högläsning är i fokus men vi kommer även att använda olika typer av övningar, lekar, ramsor och sånger till böckerna, som hjälper barnen till att bli bra kompisar. Projektet är även kopplad till "Möte med material" där barnen ska få pröva skapa, konstruera m.m. 

 • Barnen ska få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer och i sammanhang som barnen känner igen sig i, samt ge dem redskap att hantera olika situationer.

 • Både inom och utomhus 

 

Vårt mål med projektet "Kompisar"

språkutveckling

barnens empatiska utveckling

stimulera barnens samspel

barnens utveckling av den sociala förmågan att bearbeta konflikter 

visa respekt för varandra 

 

Aktiviteter 

högläsning

lekar

sånger/ramsor

skapande 

teater

 

Resultat 

Hur blev det? 

Varför blev det som det blev?

Vad kan man göra till nästa gång?

 

Hur kan vi utveckla våra aktiviteter? 

 

Vårdnadshavares delaktighet och inflytande

 • dokumentationer på avdelningen
 • unikum på avdelningens lärlogg
 • unikum på barns egna lärloggar
 • daglig kommunikation med vårdnadshavarna 
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: