Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1

Skapad 2020-09-16 15:13 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 1 Bild
Bild, färg och form har en stor roll i våra liv och är en uttrycksform som till exempel kan hjälpa människor att beskriva känslor när ord inte räcker till.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

 

Undervisningens innehåll

Du ska få:

 • samtala om bilders och fotons betydelse som egen uttrycksform och som förstärkare till text,
 • träna på att framställa egna bilder för att förmedla något, till exempel en känsla, ett budskap eller tanke,
 • träna på att framställa egna bilder som förklarar eller förstärker en text du skrivit,
 • kunskap om grunderna i färglära,
 • träna på att bli medveten om dina inre bilder,

Du ska få lära dig genom att:

 • tillsammans med en klasskompis eller i helklass titta på och samtala om bilders och fotons betydelse,
 • rita och måla bilder och teckningar för olika syften, till exempel för att förmedla en känsla eller förstärka en text du skrivit,
 • använda olika material och tekniker vid bildframställning,
 • samtala om och få prova på olika sätt att blanda färger för att få fram andra färger,
 • aktivt försöka använda dig av dina inre bilder till exempel vid högläsning eller läsning av texter där bilder saknas.
 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • använda bilder som egen uttrycksform eller tillsammans med skriven text,
 • beskriva bilder och fotons kommunikativa betydelse,
 • använda färglära vid framställande av bilder och teckningar,
 • använda olika material och tekniker vid bildframställning.
 

Hur du visar att du kan

Genom att

 • delta i lektioner kring bildskapande och bildförmedlande,
 • använda olika material och tekniker beroende på uppgift,
 • skapa utifrån givna instruktioner,
 • samtala om bilders och fotons betydelse som egen uttrycksform och som förstärkare till text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: