👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens värld

Skapad 2020-09-16 15:29 i Gullängens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi kommer arbeta med hållbar utveckling, kulturell identitet, naturvetenskap och teknik med hjälp av Kanin och Igelkott figurerna ifrån Kompisböckerna som är baserade på Barnkonventionen. Sen baserar vi hela projektet på djur ifrån Sverige och Afrika.

Innehåll

Projektets/temats namn

Djurens värld/ Barnens hållbara framtid

Utvecklingsområden

Utifrån utvärderingen av föregående läsår blir det nu en fortsättning på vårt arbete med hållbar utveckling och teknik, samt att vi sett att vi behöver arbeta mer med naturvetenskap och kultur. Målen har tagits fram gemensamt i utvecklingsgruppen för både Gullängen och Gullbrandstorps förskolor.

Syfte/Mål

Vi vill med hjälp av frontfigurerna Kanin och Igelkott ge barnen möjlighet att genom aktiviteter och miljön på förskolan öka deras nyfikenhet inför de olika målområdena vi valt att arbeta med. Projektet ska vara synligt i våra lärmiljöer och på våra processväggar både ute och inne på förskolan. Det största fokuset kommer vara på Djurens värld där vi kommer starta med att utforska Sverige och Afrika. Därefter tittar vi på våra hemkulturer och vilka djur som finns i vår närmiljö.

Förväntade effekter

- Att våra mål syns i våra miljöer inne och ute

- Att våra mål syns i våra planeringar

- Att pedagogerna använder litteratur och forskning för att lära och utvecklas

- Att vi lär tillsammans med barnen

- Att vi är nyfikna på andras lärande och delar med oss av vårt eget lärande

- Att pedagogerna har skapat förutsättningar för barnen att utvecklas mot målen

Riktlinjer i läroplanen

Hållbar utveckling

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Naturvetenskap och teknik

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Kulturell identitet

• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Förskolans yngsta barn -perspektiv på omsorg, lärande och lek

Lärande för hållbar utveckling -i förskolan

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute

Kompisböckerna utifrån Barnkonventionen. 

 

 

Planera och genomföra

Hur gör vi/ hur undervisar vi? Hur arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Kunskap om olika djur i Sverige och Afrika (storlek, mönster, färger, ljud, rörelse m.m)
 • hur vi bor, både människor och djur ( hus, fritt?)
 • musik, sånger
 • Utseende, likheter/ olikheter, människor/djur
 • hur naturen är på de olika platserna
 • använda våra leksaksdjur
 • karta
 • foto som bildspel
 • Rörelse lek
 • teknik och naturvetenskaps utmaningar/ utforskande på vår gård och inne
 • skräpsortering
 • böcker

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

 • Foto, filmning, barnens reflektioner vid Processväggen, reflektionsprotokoll från planeringar.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18