👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Språk Stjärnan/Månen Ht-20

Skapad 2020-09-16 15:54 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi ska arbeta med bokprojektet På rymmen i rymden och vårt fokusområde är denna period Språk.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Bokprojekt, På rymmen i rymden. Fokusområde Språk

Tidsperiod: Sep-okt

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Månen/Stjärnan

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum:2020-09-17

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Språk

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen ett bredare ordförråd och förmågan att kunna använda och uttrycka sina känslor och öppna upp för fantasi och föreställningsförmåga.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Utifrån bokprojektet startas arbetet upp med att barnen hittar en raket på gården. Barnen blir delaktiga genom deras nyfikenhet, frågor och funderingar. Pedagoger bygger vidare utifrån barnens tankar.

Boken kommer läsas i barngruppen, boksamtal därefter som väcker barnens tankar och ideér.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Pedagogisk planering, pedagogisk dokumentation, unikum, projektrum och diskussioner hemma med föräldrar, 

Planeringen upprättad av:

Sara, Sandra, Carola

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg