Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på samhället

Skapad 2020-09-16 15:59 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Detta arbetsområde kommer handla om din väg från tonåring till vuxen. Hur fungerar vårt samhälle? Vad är en Demokrati? Skyldigheter och rättigheter Vilka lagar finns att följa i vårt samhälle? Vad händer om inte lagarna följs?

Innehåll

 

 Så här kommer vi att jobba:

Göra en historisk tillbakablick -Vad har förändrats ?

Undersöka hur vårt samhälle fungerar.

Samtala, reflektera och diskutera omkring olika frågor.

Läsa texter och svara på frågor.

Dokumentera med olika verktyg.

Avslutande arbete så att vi kan se vår kunskapsutveckling, vad vi har lärt oss.

 

 

 

 Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika miljöer, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt. 

 

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, filmer

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

 

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

 

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
  SO  7-9
 • Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: