Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namn/lägesgeografi Sverige och Norden

Skapad 2020-09-16 16:15 i Ingaredsskolan Alingsås
I det här arbetsområdet arbetar eleverna med kartan som hjälpmedel för att kunna orientera sig i närmiljö och i sin omvärld. Eleverna kommer även att träna på namn- och lägesgeografi i Sverige.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetsområdet arbetar du med kartans uppbyggnad och kartan som hjälpmedel för att kunna orientera dig i din närmiljö och omvärld. Hur, när och varför använder jag mig av olika slags kartor för att hitta bäst information om det jag söker? Vad är väderstreck för något? Vad heter Sveriges största städer, vatten i och kring Sverige? Var ligger dessa i Sverige? Vilka grannländer har Sverige? Vilka naturresurser finns och varför finns de just där?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll i ämnet geografi

Du ska utveckla dina kunskaper om:
- Namn och läge på Sverige och dess landskap, städer, vatten och grannländer.
- Sveriges viktigaste naturresurser i olika landskap och varför dessa är viktiga för människorna i Sverige.
- Olika slags kartor och geografiska verktyg som Google earth.
- Hur du kan med hjälp av kartan orientera dig i Sverige och i världen.
- Kartsymboler, färger och tecken i olika slags kartor.
-  Väderstreck, klimat och temperatur i Sveriges tre olika delar: Götaland, Svealand och Norrland.
- Olika viktiga begrepp såsom kontinent, stad, ort, sjö, berg, flod osv. ord som är viktiga för att kunna prata om geografi.

För att utveckla dina kunskaper kommer du att:

- arbeta med att ta reda på fakta om ett/flera landskap
- arbeta på egen hand med uppgifter där du lär dig hur du hittar med hjälp av en karta och slår i registret i en kartbok
- träna på SO-orden som gör att du förstår vad olika saker i en kartbok är
-  träna med hjälp av olika kartor mm för att lära dig om Sveriges namngeografi som var kända platser, städer, landskap ligger. 

Undervisning/Metoder

För att utveckla dina kunskaper om " Sverige och Sveriges namngeografi" kommer vi att använda oss av dessa former och metoder i undervisningen:

- Föreläsningar och genomgångar om olika fakta om Sverige/Norden.

- Arbete med kartor för att lära dig om Sveriges namngeografi och viktig kunskap om Sverige. Exempelvis: var kända platser, städer, landskap ligger i Sverige.

- Genomgång och enskild träning på Sveriges namngeografi i kartböcker, appar och på seterra.com 

- Arbeta på egen hand och ta reda på fakta om landskap i Sverige.

- Träna på viktiga begrepp (SO-orden) som gör att du förstår och kan diskutera geografi med dina kamrater.

- Filmer om kartor, Sverige och Norden.

-Redovisa dina kunskaper om Sverige och Norden muntligt och skriftligt.

 

Bedömning/redovisning

Bedömningen av din förmåga att använda dig av geografiska hjälpmedel och din förståelse av användningen kommer att ske under:

- varje "lektionstillfälle", hur du aktivt deltar.
- både muntliga, skriftliga "test" om Sveriges namngeografi och på viktiga ord och begrepp inom geografi.
- "Kunskapscheck" med hjälp av muntlig diskussioner och t ex www.seterra.com 
- Redovisning av Sverige muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: