Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-09-16 16:18 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Eleven ska välja mellan två till tre bilder.
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation
Utveckla din förmåga att använda widget bilder/symboler, kroppsspråk, tecken och verbalt språk under hela skoldagen.

Innehåll

 

 

Förmågor du skall utveckla i ämnesområdet Kommunikation
Samspela med andra
Tolka olika former av kommunikativa uttryck
Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med följande centralt innehåll
Samspela, tala och samtala Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären, eller genom digitala kommunikationsverktyg.
Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.
Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

Mål i undervisningen (förankrat i kunskapskraven)
Att du kan samspela med andra och uttrycka egna behov med hjälp av din widget-pärm, med kroppsspråk, tecken och/eller med verbalt språk

 

 

Aktiviteter/Arbetssätt
Personalen ger dig möjlighet att dagligen uttrycka önskemål (begära) med din widgit-pärm
Personalen ger dig möjlighet att uttrycka önskemål med din widgit-pärm
Personalen förtydligar konsekvent dina val genom att peka på bilderna och visa med tecken
Personalen använder konsekvent tecknet för “slut” när aktiviteter ska avslutas
Personalen tecknar med dig till sångerna under samlingen

 

Läraren bedömer ditt kunnande inom nedanstående kunskapskrav:
(Grundläggande kunskaper)
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikation.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
(Fördjupade kunskaper)
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: