Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och värdegrund

Skapad 2020-09-16 16:17 i Grebbestadsskolan Tanum
Vänskap - empati - likabehandlingsplanen
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med hur vi har det tillsammans och hur vi är mot varandra i klassrummet och på skolgården. Att respektera varandra är viktigt för att du själv ska må bra och att alla andra ska må bra. Det är viktigt med ett bra klimat i skolan och i hemmet, därför ska vi tillsammans lära oss om hur vi kan göra för att få ett bra klimat och respektera varandra. Arbetet kommer vara centralt under hela läsåret, då vi kommer arbeta med övningar och samtal för att skapa ett bra klimat i klassen.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

 • Att få förståelse för att vi alla är olika som människor och lära sig att samarbeta. Att känna en gemenskap/ en samhörighet i gruppen.
 • respekterar andra människors egenvärde 
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor 
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen 
 • känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
 • förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
 • utvecklar respekt för andra människors åsikter men uppmärksammar och tar 
avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar 
 • gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 
oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet 
 • utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och 
handlingar 
 • kan samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan 
människor

Konkretiserade mål med temat

Du ska efter detta tema:

• förstå att det är viktigt att vara en bra kamrat.
• känna trygghet i din grupp.
• deltagit i samtal, lyssnat och visa att du respekterar andras åsikter.

• kunna delta i samtal om vad som är rätt och fel.

• utveckla din förmåga att prata om känslor.
* varit med och utvecklat/formulerat klassens/skolans normer/regler och följa dem.
* samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

*visa hänsyn och respekt för de möter och dina klasskompisar
* kunna ge dig själv och andra arbetsro

Arbetsmetoder/undervisning

Du kommer att få:

• samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner
• lösa olika problem både individuellt och tillsammans med andra samt konflikthantering
• titta på filmer som handlar om vänskap.
• ge/ta/formulera komplimanger

• samarbetsövningar i form av spel och rollspel
• värdera dina egna förmågor
* prata om bra och dålig studiemiljö
• öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter, skriftligt och muntligt.

Bedömning - läraren vet att du kan när:

När arbetet är slut bedömer läraren att du kan:

- samarbeta
- vara delaktig samt att du har varit aktiv i de olika övningarna/lekarna och på lektionerna
- följa klassens/skolans regler och normer
- visa respekt och hänsyn till dina kompisar och till de vuxna
- beskriva hur du är en bra kompis.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv Sh
Vänskap och empati

Läraren bedömer:

Ditt samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du behöver ofta påminnelser och stöd hur du ska göra för att kunna samarbeta.
Du behöver ibland påminnelser och stöd hur du ska göra för att kunna samarbeta.
Du vet vad samarbete innebär och försöker samarbeta tillsammans med dina kompisar.
Du vet vad samarbete innebär och kan samarbeta tillsammans med dina kompisar.
Är en bra kompis
 • Gr lgr11
Du vet sällan hur en bra kompis bör vara. Du behöver stöd för att beskriva hur du är en bra kompis.
Du vet hur en bra kompis bör vara. Du behöver stöd för att beskriva hur du är en bra kompis.
Du vet hur en bra kompis bör vara. Du kan beskriva och ibland visa hur du är en bra kompis.
Du vet hur en bra kompis bör vara. Du kan beskriva och visa hur du är en bra kompis.
Att du följer regler
 • Gr lgr11
Du har svårt att förstå regler och har svårt att följa dem.
Du behöver ofta stöd för att kunna berätta någon av klassens normer/regler samt att du ofta behöver bli påmind hur man följer dem.
Du behöver ibland stöd för att kunna berätta någon av klassens normer/regler samt att du ibland behöver bli påmind hur man följer dem.
Du vet och kan berätta några av klassens normer/regler och följer dem.
Visar respekt
 • Gr lgr11
Du vet inte vad orden respekt och hänsyn innebär och har svårt att visa hänsyn och respekt till kompisar och vuxna.
Du kan med stöd berätta vad orden respekt och hänsyn innebär. Du visar ibland hänsyn och respekt till kompisar och vuxna.
Du vet vad orden respekt och hänsyn innebär. Du visar ofta respekt och hänsyn till kompisar och vuxna.
Du vet vad orden respekt och hänsyn innebär. Du visar alltid respekt och hänsyn till kompisar och vuxna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: