Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - Hemkunskap

Skapad 2020-09-16 16:30 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation
I hemkunskap ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja, planera och fullfölja uppgifter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. Du ska ges möjligheter att bli förtrogen med redskap och arbetsmetoder som förekommer i hemmet och skolan. Du ska även ges möjligher att använda symboler, bilder, ord och begrepp inom ämnesområdet. Undervisningen skall på så vis bidra till ökad sjävständighet och tilltro till den egna förmågan

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

I arbetsområdet bedöms du på vilket sätt du kan

 • använda olika redskap.
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand och i maskin.
 • duka
 • praktisera återvinning.
 • tvätta i tvättmaskin

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att

 • hantera olika livsmedel.
 • använda olika metoder och redskap.
 • diska för hand och i maskin.
 • duka.
 • praktisera återvinning.
 • tvätta i tvättmaskin

Måltiden är utgångspunkten för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: