Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills 5 Unit 1

Skapad 2020-09-16 19:31 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Engelska
De närmaste veckorna kommer du att arbeta med att följa och ge instruktioner. Vi kommer också lära oss nya ord och fraser för vägbeskrivning, ordningstal, adjektiv och hur man komparerar dem. Vi ska också repetera sådant vi redan lärt oss, till exempel frågeorden, verb i presens. Vi kommer att använda oss av några kapitel i textboken Skills 5, filmer och lekar när vi övar.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer under några veckor arbeta med Unit 1 i läromedlet Skills 5.Unit 1 innehåller tre kapitel och en skrivuppgift. Vi bygger vårt ordförråd genom att träna på glosor varje vecka, de hittar du på här under uppgifter samt på Quizlet.com.

Syfte och mål

Vi ska arbeta med textbook, uppgifter/workbook och digitala övningar

 • Du ska lära dig nya ordgrupper: på flygplats, vägbeskrivningar, adjektiv
 • Böja verb i presens, stavningsförändringar (run/runs, fly/flies, miss/misses)
 • Ordningstal (the first, the second...)
 • Komparera adjektiv (flexible, more flexible, the most flexible)
 • Läsa och lyssna till instruktioner
 • Tala och skriva (ge instruktioner)
 • skriva en text om en person
 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • titta på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • läsa/lyssna på texter enskilt/tillsammans
 • träna på att prata engelska på lektionerna
 • göra övningar digitalt
 • öva på att på att tala och ge instruktioner 
 • läsa högt/tyst och lyssna till instruktioner på olika sätt
 • lyssna på engelska texter och sånger
 • lära oss nya ord, fraser och uttryck

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • på vilket sätt du förstår och kan tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • hur du formulerar dig och kommunicerar i skrift

Bedömning sker genom:

 • samtalsövningar
 • skrivuppgifter
 • glosförhör

 

Matriser

En
Engelska 4-6

TALA & LYSSNA

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna
Lyssna och visa att jag förstår genom att t.ex. reflektera, återberätta och kring det jag lyssnar på.
Börjar förstå och visar på viss hörförståelse. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar hörförståelsen. Visar på hörförståelse. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar hörförståelsen. Visar aktivt på förståelse. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Tala
Formulera och uttrycka mig så att andra förstår
Börjar vilja formulera och uttrycka sig. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Samtala
Delta i samtal eller skriva dialoger med andra
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.

LÄSA

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar läsförståelsen. Visar på förståelse. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar läsförståelsen. Visar aktivt på förståelse. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.

SKRIVA

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva
Formulera och uttrycka mig så att andra förstår.
Börjar vilja formulera och uttrycka sig. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.

STRATEGIER

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa problem
Använda språkliga strategier, tillvägagångssätt, för att förstå och göra sig förstådda t.ex. gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, ställer frågor, följdfrågor…
Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: