Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande

Skapad 2020-09-16 19:45 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska
Vi kommer i detta arbetsområde att utveckla förmågan att skriva berättande under några veckor. Du kommer att titta på modelltexter för att träna på olika typiska särdrag för texttypen; inledning, skapa miljöer, karaktärer, gestalta samt bygga upp spänning t ex. Vi kommer parallellt att arbeta med skrivregler och stavning.

Innehåll

Under arbetsområdet ska du...

-förstå syftet med en berättande text

-lära dig hur en berättande texts berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen. 

-lära dig hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning

-på egen hand kunna planera och skriva en berättelse med hjälp av givna förutsättningar.

 

Förmågor att utveckla 
 

·  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·      Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

·      Hur kommer vi att arbeta för att komma hit? (Planering)

 

• Klassen kommer att läsa/ lyssna till  olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande.

 

• Vi arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med ett adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.

Vi gör olika kortskrivningsövningar där vi tränar på olika delmoment.

 

• Vi arbetar med kamratrespons för att bearbeta och utveckla det skrivna.

 

• Varje elev planerar och skriver på egen hand en spännande berättelse utifrån givna förutsättningar och stödfrågor som bygger upp textens struktur.  Texten bedöms tillsammans med läraren.

 
Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för berättande text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  4-6
  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva berättande

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sv
Skriva berättande

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: