👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årlig plan - hållbar utveckling och kretslopp

Skapad 2020-09-16 22:07 i IPS Biskopsgården The International Preschool AB
Förskola
Syftet med denna planering är att väcka ett intresse i olika kretslopp och hur varje människa kan ta hand om sin närmiljö. Vi kommer även introducera hur man källsorterar. Målet med detta är att barnen lär sig hur viktigt det är att ta hand om sin närmiljö, det kan bland annat vara skräp, våra insekter och växterna.

Innehåll

Varför/mål enligt Lpfö18

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Lpfö 18

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Vad/Fokus

Vår fokus är att uppmärksamma barnen om källsortering

och hur det leder till hållbar utveckling.hur man kan ta vara på

naturen och vår närmiljö. Vi kommer även prata mycket om kretslopp.

 

Hur/metod

Vi kommer att använda oss av Ipaden och böcker för att hitta fakta.

Vi ska med barnen ta bilder och dokumentera genom att det får återberätta med t.ex teckningar. 

 

Delaktighet

Vi kommer att fråga frågor genom att se eller hitta problemen i vardagen,

exempelvis skräp utomhus,

Vad händer om det ligger kvar ute?

Vad händer om vi sorterar rätt? 

 

Processen

Vi kommer att göra aktiviteter och månadsplanering utefter denna  årliga planering,

Vi kommer att plantera växter/kryddor som vi ska ta hand om och sedan "skörda".

Vi kommer även prata om olika sorters insekter vi kan hitta i våra närmiljö.

Vad behöver dom för att leva? Vad äter dom? Var bor dom? Insekternas närmiljö.

 

Forskning

Återkommer..

 

Utvärdering

Vi kommer att ha utvärdering vart andra vecka.

Var är vi? Vad kom vi fram till?

Fanns det något annat barnen visar intresse i som vi kan fortsätta med inom hållbar utveckling?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18