Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Svenska 1 - skriftligt

Skapad 2020-09-16 21:45 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Här publiceras resultatet från det skriftliga nationella provet (2/9).

Matriser

Sve
NP Svenska 1 - skriftligt

Innehåll och kritisk läsning

E
D
C
B
A
Eleven beskriver och diskuterar det valda ämnet.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till texthäftet.
Något från texthäftet presenteras.
Det som presenteras från texthäftet är rättvisande och väl valt.
I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningen är infogad i texten.
Källhänvisning finns om än inte helt fullständiga.

Disposition och sammanhang

E
D
C
B
A
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: avancerande sammanhangssignaler fungerande inledning och avslutning rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken
Texten är väl disponerad genom följande kännetecken: God balans mellan olika delar effektiv inledning och avslutning rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken
Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
-
-

Språk och stil

E
D
C
B
A
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, i stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat
Språket är välformulerat, även om något mindre lyckad formulering kan förekomma.
Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Stilen är väl anpassad till syftet t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.

Helhetsbedömning

E
D
C
B
A
Textens innehåll och form är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll och språk.
Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på en webbplats.
Den fungerar som ett inlägg på en webbplats.
Texten fungerar väl som ett inlägg på en webbplats.
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: