Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2020-09-16 22:21 i Grycksboskolan Falun
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2016/2017
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att läsa boken Nyckeln till skatten.

Innehåll

 

Du ska kunna:

 

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det
 • läsa med flyt
 • använda dig av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken när du skriver meningar
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva läsligt för hand och på dator
 • delta i samtal och diskussioner genom att säga vad du tycker, reflektera, kommentera och ställa frågor

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar, repetitioner samt diskussioner som handlar om det vi arbetar med
 • läsa i läseboken, skriva en sammanfattning och svara på frågor kring varje kapitel 
 • läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan utvecklas och förbättras i texten

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 

 • återberätta ett innehåll med hjälp av nyckelord
 • läsa med flyt och förstå det som du läst
 • stava enkla och vanligt förekommande ord
 • veta hur du utvecklar din text
 • reflektera över ett innehåll samt relatera till egna erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten

På väg med viss hjälp
På god väg
Når nivån
Läsa olika texter
Du behöver hjälp av pedagog för att förstå texter. Du kan svara på mycket enkla frågor om vad texten handlar om.
Med viss hjälp från pedagog kan du själv läsa texter. Du förstår det mesta vad texten handlar om och kan prata om det.
Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan samtala om vad som är huvudbudskapet i texten.
Enkla skrivregler
Du behöver ofta påminnas av pedagog att använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder ibland stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Stavning
Du behöver ofta hjälp av pedagog med att stava rätt på de ord som du själv ofta använder.
Du stavar rätt på de flesta ord som du själv ofta använder när du skriver meningar och texter.
Du stavar rätt på de ord som du själv ofta använder och ord som ofta förekommer i elevnära texter.
Bearbeta text
Med hjälp av pedagog kan du bearbeta och förtydliga texten.
Med viss hjälp av pedagog kan du ge enkla omdömen om dina egna texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Du kan med hjälp av givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: