👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika- Lika (Värdegrund)

Skapad 2020-09-17 07:37 i 023261 Förskolan Regnbågen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi vill arbeta med att ge barnen olika strategier inom de sociala samspelen genom de tio kompisböckerna.

Innehåll

 

1.Nulägesbeskrivning.

Utgå från de övergripande målen i utbildningsplanen/enhetsmålen.

-Vad är barnen upptagna med?

Upptagna med fysiska  aktiviteter i olika miljöer utomhus

De bryr sig om varandra , visar empati och tar hand om de nya

De försöker kommunicera med varandra. 

-Vad ser vi inte idag?

Vi ser inte lärandeaktiviteterna i små grupper då de inte har kommit i gång.

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Varje barn ska kunna erbjudas språklig stimulans i form av lärandeaktiviteter där barnen får utforska, leka och lära, samtidigt som de får möjlighet att utveckla sitt språk.

Vi vill öka möjligheten för barnen att kunna stanna i t.ex. en lek med ett innehåll som kan förändras. En lek med ett gemensamt ansvar för ett innehåll, delaktighet och med stöd kunna avsluta leken gemensamt.

Vi vill ge barnen olika strategier inom de sociala samspelen, samt att de får en förståelse för vikten att ta hänsyn till varandra.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

·         Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

En fast dag ska vi går till skogen tillsammans, men på plats delar vi upp oss i mindre grupp. Vi ska ta med skogsmaterial tillbaka till förskolan för att kunna arbeta där med.

Barnen ska erbjudas material och miljöer som passar deras nivå (t.ex. går vi till parker som är anpassat till barnen)

 

·         Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Fokus kommer att vara att bygga upp Naturvetenskapshörna, Naturmaterialhörna och IKThörna.

Miljön ska erbjuda material på barnens nivå så de själva kan hämta när de vill och kunna slutgöra arbetet med tydlig början och  tydligt slut..

Dokumentationer och det som barnen gör ska upp på väggarna.

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi ska använda oss av TAKK och bildstöd.
Vi ska arbeta i smågrupper.
Vi använder oss av kompisböckerna.

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Använda kompisböckerna i lärandeaktiviteterna och ute.
Vi ska skriva ordbanker på svenska och på barnens språk
Få upp TAKK  väggarna

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Dokumentationer på väggarna och pärmarna ger samtal med barnen vad som hänt och vad som fångat deras intresse för vidare arbete och antecknar vad barnen säger.

 

8Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete? (Tankekarta) 

Takk appen för att kunna lätt hitta rätt stödtecken.

Läsa kompisböckerna för att kunna planera läraktiviteter för smågrupperna

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18