Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter för olika syften

Skapad 2020-09-17 07:24 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Ett arbete med att läsa, analysera och skriva olika typer av texter.
Grundskola 6 Svenska
Vi gör en djupdykning i olika typer av texter under läsåret. Allt från instruerande texter till faktatexter och däremellan förklarande, beskrivande och berättande.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet t.ex. svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Dina mål i svenska

 • du ska känna till de olika texttyperna faktatext, artikel och novell
 • du ska kunna förklara vad som kännetecknar de olika texttyperna
 • du ska kunna läsa de olika texttyperna och förstå innehållet, svara på frågor där svaret finns i texten men också frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser.
 • du ska skriva egna texter
 • du ska använda dig av ett varierat språk när du skriver
 • du ska använda dig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken
 • du ska kunna ge respons till dina kamrater och utveckla dina egna texter utifrån den respons du får
 • du ska kunna förstärka innehållet i dina texter genom att lägga till bilder

Undervisning

Vi kommer att läsa olika typer av texter som t.ex. artiklar, faktatexter och noveller. I vårt arbete kommer vi att plocka ut kännetecken för de olika typerna av text. Vi kommer att arbeta med att beskriva dem och läsa exempel av de olika texttyperna. Vi kommer att arbeta med läsförståelse till olika typer av texter, där du kommer att få svara på både direkta frågor kring texters innehåll och även frågor som kräver att du läser mellan raderna och drar egna slutsatser. Slutligen ska vi också producera egna texter av de typer vi jobbat med.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • att du känner till och kan namnge de olika texttyperna faktatext, artikel och novell
 • att du kan förklara vad som kännetecknar de olika texttyperna
 • din förmåga att läsa de olika texttyperna och förstå innehållet, svara på frågor där svaret finns i texten men också frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser
 • din förmåga att skriva egna texter
 • din förmåga att använda dig av ett varierat språk när du skriver
 • din förmåga att använda dig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken
 • din förmåga att ge respons på andras texter
 • din förmåga att utveckla dina egna texter utifrån den respons du får
 • din förmåga att förstärka innehållet i dina texter med hjälp av bilder

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Läsa och skriva

Berättande texter och sakprosatexter

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav A i kursplanerna:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: