Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Heby skola Fritids

Skapad 2020-09-17 07:37 i Heby skola F-6 Heby
Planeringsmall för Heby Kommun Fritidshem
Grundskola F – 6
Planeringsmall att använda för Heby skolas fritidshem.

Innehåll

Övergripande mål / syfte

I läroplanens kapitel 1 finns många övergripande mål som behövs som grund i verksamheten. Klicka läroplan längst ned i dokumentet och se vad som passar i tid och vad eleverna/gruppen behöver i sin utveckling - skriv dem här eller kopiera in text. 

I kapitel 2 finns tydligare mål definierade under olika rubriker - vilka ni även ska arbeta mot och dokumentera i det systematiska kvalitetsarbetet. Klicka på läroplanen längst ned och klicka i de mål som passar med det ni tog fram ur kap 1 och där ni ser behov hos gruppen och/eller det ni inte arbetat med tidigare under året. Beskriv dem gärna här mer konkret eller med exempel. 

Hållbarhet

Hälsofrämjande

 

Följande förmåga ligger till grund för denna planering 

I Lgr11 kap 4 hittar ni syftestexten som ska ligga till grund för era aktiviteter. Klicka på läroplanen nedan och leta er fram till kap 4. Avsnittet med syftet avslutas med några punkter där förmågorna som ska utvecklas finns i punktform. Klicka i den punkt (syfte) som passar in och ihop med de övergripande målen ovan. Beskriv syftet här mer konkret och varför ni valt detta syfte.

Centralt innehåll, Lgr11

I LGR 11 kap 4 finns ett centralt innehåll som bestämmer vad ni ska behandla för att nå syftet. Innehållet är indelat i 4 olika områden.  Allt centralt innehåll ska det arbetas med årligen. Klicka på läroplanen längst ned och titta vilket/vilka centralt innehåll som passar till övergripande mål och förmågor (syfte). Här kan ni med fördel ta med flera punkter som passar. Under denna rubrik kan ni konkretisera och ge exempel på vad ni ska behandla.

Aktiviteter

 

Skriv här kort i punktform vilka aktiviteter ni planerar att göra för att ovanstående ska kunna genomföras. Vet ni redan nu när och var det ska ske kan det skrivas in. 

Förväntad effekt

 

För att sedan kunna utvärdera att er verksamhet har gett förutsättningar för alla elever att nå övergripande mål och utveckla sina förmågor, ska ni här skriva det ni förväntar er att se innan ni avslutar denna planering. En riktning på vad ni som personal ska leta efter hos eleverna för att veta att ni lyckats få den effekt ni önskar.  Det behövs ett mätvärde att förhålla sig till för att kunna se om ni lyckats i er måluppfyllelse. Det går bra att skriva dem i punktform så att ni lätt kan utvärdera under tidens gång och skriva kommentarer om hur ert jobb fortlöper. Något ni sedan kan ha nytta av när ni ska sammanfatta ert systematiska kvalitetsarbete.

Utvärdering

Frågor att ställa er i arbetslaget och svara på i kommentarsrutan: 

- håller tidsplanen?

- Vilka effekter kan vi se efter de aktiviteter som genomförts? Hur vet vi det? Beskriv

- Nästa steg - vad behöver förändras, vilka lärdomar tar vi med oss och gör med av

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: